لباس لیلا حاتمی در اسکار

Fred
by Fred
06-Mar-2012
 

تعدادی از ایرانیان به لباسی که بانو لیلا حاتمی در مراسم اسکار پوشیده بود ایراد گرفتند. او پس از بازگشت به ایران گفته:

"این لباس همه‌اش با سلیقه خودم درست شده بود. از انتخاب پارچه تا رنگ و مدلی که برای دوخت انتخاب شده بود. همه‌اش سرتاسر سلیقه و انتخاب خودم است."

متأسفانه بعضی، غالباً مردان، درک درستی از حجاب اجباری، این نماد بارز زن ستیزی و تحقیر متداوم بانوان ندارند.

به جرات میشود گفت که از بین همۀ مدعوین در سالن کداک تئاتر؛ تنها و تنها این بانو لیلا حاتمی بود که باید لباسی میپوشید که به تریش قبای کسانی بر نمیخورد aکه اصولاً هنر و خصوصاً هنر هفتم را فاسد میدانند.

سئوال:

آیا بجای تحسین و پشتگرمی؛ پاپیچ قربانی شدن کار درستی است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Yes, Fred

by HHH on

You make all Israelis proud, keep up the good work and spread hate propaganda against Iran and Iranians, don't forget to insult Iranian women and then say "that's how Islamist rapist says it" I'm sure Israeli people enjoy everything you write and shake their heads at Iranians. You have solid readers who love to read a nice insult to Iran after dinner everynight.


Azarbanoo

Yes, Fred

by Azarbanoo on

I agree with RG, continue your great work writing two blogs daily.


Roozbeh_Gilani

افترا، تهمت، دروغ، وقاحت، جهالت، "لات بازی"...

Roozbeh_Gilani


Fred, one would think that this kind of stuff is only limited to Islamic Iran, but no, it persists on internet sites , such as here.

really,  what gives?

BTW, thank you for the great blogs, keep writing. You have a good , solid, broad , yet silent readership who agree with the core of your arguement against the Fascist islamic regime, and the need for it's complete removal as a prerequisite for creation of a free, democratic Iran. 

"Personal business must yield to collective interest."


Mohammad Ala

What gives...?

by Mohammad Ala on

WHY Fred gets two featured blogs every day (rain or shine) whereas blogs with more comments and visits do not get featured!?  As he keeps saying…. What Gives?


Demo

خدا و دست او؟

Demoبجای تمرکز در روده درازی تاریخی ایرانی و اظهار فضل و کمال بی حدش در اینجا و آنجا و بجای نگارش ٢ بار لاطائلات در روز بیاییم ٢ دقیقه فکر کنیم که آیا دست خدا در کار بوده و هست که مثلا کسانی چون مهاتما گاندی را که در بیشتر اوقات پارچه ای سفید چون کَفَن بر بر داشت و مسلمان هم نبود در قلب این و آن جای میدهد و یا یا بخاطر ملیتشان، راحل بود نشان، و یا حمل کردن عناوین قلابی چون «آریامهر» و یا رهبر معظم و امثالهمشان؟ دریغ از چوس مثقال از عقل بجای افسون شدن با مراسم مسخره و پر فریب اسکار و بازی با الفاظ و لغات بعد از آن زیر پوششی بنام حجاب و با صورتی آرایش شده با ٧٠ مداد رنگی.
Faith is not something to grasp, it is a state to grow into
Faith... must be enforced by reason... when faith becomes blind it dies
Mahatma Gandhi
Read more: //www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mahatm...

 


پندارنیک

Of nazanin's "New City"

by پندارنیک on

 

 

گلشیفته، گلشیفته کردنت تموم شد.....این یکی‌ رو هم میخوای "اون کاره" ش کنی‌؟