قطعه شعر زیبایی از آقا خامنه ای

Fred
by Fred
17-May-2010
 

چند بیتی از قطعه شعر زیبایی از آقا خامنه ای برای اهل درد:

من ای خدا به تو نالم ز زاهدان ریایی

که عالمی بفریبند با قبا و ردایی

به خلق حُرمت می، می‌کنند ذکر ولی خود

ز خون بی‌گنهان مست هر صبا و مسایی

به گاه موعظه آزار مور را نپسندند

به قتل و غارت شهری کنند حکمروایی

دهند مردم بیچاره را به پنجۀ جلاد

نه شرمشان ز پیمبر، نه بیمشان ز خدایی

پُر واضح است که سرایندۀ این شعر حضرت قدر قدرت "آقا"، رهبر معظم خامنه ای نیست. سرودۀ میرزا جعفر آقا خامنه ای در دوران مشروطه است که به گفته شادروان کسروی بر سر زبانها افتاذه بوده و دریغا که هنوز که هنوز است راوی حال و روز امروزین ایران و ایرانی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Aarash4545

Ellat-o-l Ellal...

by Aarash4545 on

Iran never recovered from the invasion of Arab hords... Islaam is the root cause of all our misfortunes, unless in a brave historical move we uproot it!

Let's go to the source and destroy it!


maziar 58

.........

by maziar 58 on

RE incarnation of sag-e zard (yellow tailed dog) in the hokoomate shooghals(JACKALS).            

thank you.                    Maziar


vildemose

Good post. thanks.

by vildemose on

Good post. thanks.