بوالعجب

Fred
by Fred
19-May-2010
 

یکی از قاتلان شاپور بختیار پس از تحمل دوران کیفر عمل در بلاد فرنگ با سلام و صلوات و استقبال رسمی ماًمورین نظام پر برکت وارد دارالخلافه شد.
چند گامی آنسوی مراسم رسمی که چناب قاتل در آن مورد استقبال قرار گرقته شد داستانی بس پر آب چشم در جریان بود.

بدون شک تعدادی از خیل معروف به مغزهای فراری که بنا بر آمار قابل اعتماد بین المللی سالانه چیزی در حدود پنجاه میلیارد دلار برای ایران و ایرانی آب میخور در صف خروج از مملکت بودند که شٌر آنها را بدون بدرقه رسمی از سر نظام پر برکت باز میکند.

پري نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن

بسوخت ديده زحيرت كه اين چه بوالعجبيست

//www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=10854...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
i_support_khamenie

Rima Faqih Shiite Hezb Miss USA crushes anti IRI prunes

by i_support_khamenie on

In their own home, at their own game, Rima Faqih owned the scene.

Not only did she conquer US, but brought all anti- IRI prunes a week of depression.

I Hope, Fred doesn't discuss her in a title. that would be pathetic to pick up some comments you know


Maryam Hojjat

Well Said, Fred!

by Maryam Hojjat on

very painful fact.