قهرمان کهریزک

Fred
by Fred
22-May-2010
 

پس از عملیات فتح المبین کهریزک که چندین جوان ایرانی در زیر شکنجه جان باختند و پسران و دختران ایرانی مورد تجاوز جنسی مأموران رسمی نظام پر برکت تحت فرمان سردار رادان که به شهادت تعدادی از زجر دیدگان شخصاً در عملیات کوشا بوده حالا نوبت شیرینکاری جدید سردار است.

 نزدیک شدن سالروز تظاهرات بیست و دوم خرداد و سرکوب کاربران اینترنت زیر لوای مبارزه با مفاسد اجتماعی.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred