شیوا در بند 2

Fred
by Fred
19-Aug-2010
 

پیش از این، دقیقاً در بیست و پنجم ماه گذشته، به احساس حسادتم به بعضی ها اعتراف کرده بودم. نامه شیوا نظر آهاری از درون زندان به پدرش را هم مثال آورده بودم که به چه و به که غبطه میخورم.

شیوا دانشجوی ایرانی از همان منطقه سرسبز و دل انگیز آهار است که ویدیو دیدار از آنجا را یک ایرانی خوش ذوق چندی پیش در همین سایت گذاشته بود.

شیوا از موسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران است و یک فعال نستوه حقوق بشر. این زن جوان ایرانی مجموعه آنچه را دارد که در ادبیات فارسی میگویند "آن " .

آنگونه که بانو شهرزاد کریمان، مادر شیوا میگوید نظام پر برکت به شیوا جرم "محاربه با خدا " بسته است که مجازاتش مرگ است.

تا کی به این نظام پر برکت باید مهلت داد تا گلهای سرسبدی را که در هر کشور آزادی تقدیر و تشویق میکنند به اینگونه زجر و شکنجه دهد و بعضاً بکشد؟

تا کی؟

//www.chrr.biz/spip.php?article10668

نامه شیوا به پدر در اینجاست:

//iranian.com/main/blog/fred-115

Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
reader1

War with God?

by reader1 on

This confused Haji going to reveal his depth of ignorance by admitting that he doesn’t have the foggiest idea what
"محاربه با خدا "
means.  His written Farsi sucks and his English is not any better.  His dusty Persian/English tells him that it means “War with god!”.  THe confused  Haji does not like the unmerciful, cruel and ungracious God of  Torah, Bible and Quran who has recently brought death and misery to poor and innocents in Haiti and Pakistan.  He wears the title of
"محاربه با خدا"
with pride and would rather have the company of 7 beautiful women on this earth than the God's offer of 7 virigins in heaven. 


His thoughts are with Shiva and her family


Maryam Hojjat

How sad!

by Maryam Hojjat on

 that brave, young & educated Iranians are treated like that.