آهای پرنده ها

 آهای پرنده ها
by HaNi
09-Sep-2008
 

آهای پرنده ها، چی‌ می‌شه منم به آسمون راه بدین
این همه پر و بال دارید، خوب یه جفت هم به من غرض بدین
برام بگید از اون بالا
از ابر و خورشید و ماه
برام بگید به کجا‌ها پر می‌کشید
آیا می‌شه از اون بالا خونه ما رو هم دید؟
کبوترها برام بگید از اون رقص گردونتون
چکاوک‌ها برام بگید از اون صدای گرمتون
ای عقاب توی آسمون
ای تیز پر زمین و زمون
برام بگو از بالا
از کوچیکی این قرص گردون

Share/Save/Bookmark

more from HaNi
 
Khar

Bravo HaNi

by Khar on

So simple yet Por Mohtava! Thanks Aziz.