زره پوشهای ضد شورش چینی


Share/Save/Bookmark

زره پوشهای ضد شورش چینی
by Hovakhshatare
31-Dec-2009
 

سرانجام با رسیدن اولین کشتی حامل زره پوشهای ضد شورش چینی به بندرعباس مشخص گردید که چین تصمیم گرفته تا بطور علنی در سرکوب مردم ایران مداخله نموده و از سقوط حکومت ولایت فقیه و تهدید منافع نامشروعش در منطقه جلوگیری نماید.

زره پوشهای وارداتی مدل DES-516B و ساخت صنایع نظامی استان دالیان چین می باشد. مشخصات دقیق شرکت سازنده بشرح زیر است:

Dalian Eagle-Sky Co.
Tel: +86-411-8681-3362
Fax: +86-411-8681-3763
Email: eagle@eagle-sky.net
//www.eagle-sky.net/

این زره پوش ضد شورش دارای مخزنی 10 هزار لیتری برای شلیک آب سرد و آبجوش و 3 مخزن 100 لیتری جداگانه برای شلیک مایعات شیمیائی سوزاننده، آب مخلوط به رنگ پاک نشدنی و یا آب مخلوط به گاز اشک آور است. هر زره پوش دارای دو تفنگ پرتاب مایعات با بُرد 70 متر است که از داخل کابین کنترل می شوند. قیمت خرید هر دستگاه 650 هزار دلار می باشد که بهمراه آن مقادیر زیادی مایعات مختلف سوزاننده و اشک آور و رنگی نیز خریداری شده است.

مدت زمان لازم برای تحویل این زره پوشها 4 ماه بوده که بنا به عجله حکومت ایران و موافقت دولت چین، زره پوشها مستقیماً از زره پوشهای سازمانی ارتش چین بطور فوری تحویل شده که در نوع خود بی سابقه است. دولت چین هم باندازه حکومت جمهوری اسلامی تعجیل بخرج داده تا این زره پوشها هر چه سریعتر برای سرکوب مردم ایران به مقصد برسد.

دعای همه مردم مظلوم ایران این است که حکومت هرگز عمرش به استفاده از این تجهیزات خشونت بار نرسد، اما چنانچه روزی هم این زره پوشها را به خیابانها بیاورد، جای نگرانی نخواهد بود، ایرانیان آنقدر با استعدادند که ارزانترین راه برای نابودی آنها را پیدا کنند.

دولت مستبد و خونریز چین باید بداند که با این رفتار ضد انسانی خود بر علیه مردم ایران، در فردای پیروزی این مردم، گوشمالی سختی خواهد شد و نه تنها دستانش از بازار ایران قطع خواهد شد بلکه ملت ایران همه تلاش خود را خواهد نمود تا سرنوشت مشابهی برای محصولات چینی در بین کشورهای منطقه هم اتفاق بیفتد. همچنین چین منتظر باشد تا مردم آزاد ایران با همه امکانات خود از آزادیخواهان چینی پشتیبانی و حمایت نموده و بویژه در برابر جنایات وحشیانه دولت چین بر علیه مردم تبت و همچنین مسلمانان استان سین کیانگ با تمام قوا بایستد و پوزه کثیفشان را بخاک بمالد.

این دخالت آشکار چین در امور داخلی ایران و مشارکت در سرکوب مردم ایران باید توسط همه ملتهای دنیا محکوم گردیده و از مظلومیت مردم ایران حمایت نمایند. برای ولایت فقیه نیز هزاران تأسف، که حاضر است برای سرکوب مردم ایران حتی برای چینی های کمونیست بی خدا هم دستمال بدست شود ولی گوش به حرف حق ملت ایران ننماید.


Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare
 
Multiple Personality Disorder

rahbar wants to know,

by Multiple Personality Disorder on

...is it equipped with squat toilets or toilet bowls?

 


Hovakhshatare

Thanks MM, the campaign of shame that you have been

by Hovakhshatare on

participating in the discussion is in my opinion the best approach at this point. Massive information spreading thru network. China typically is reclcitant but shaming them and IRR serves the Iranian people's movement in a small way.


MM

Expedited Anti-Riot Trucks - Outcry & Boycott Chinese Goods

by MM on

The original article in Persian2English site reports that they have multiple sources for this information, but do not divulge (maybe for obvious reasons?) the sources.

The bandar abbas picture quoted in most sites matches the Chinese anti-riot truck dimensions and the Chinese site.

The Los Angele Times is quoting an opposition sites (the U.S.-based Persian-language news website Rahesabz, or Green Path) on the Chinese anti-riot trucks.

Beirut News is quoting an opposition news website regarding the expedited sale of the Chinese anti-riot trucks.

Lots of talk in Tweeter (2, 3, 4, 5, …….) and Facebook regarding the expedited sale of the Chinese anti-riot trucks.

The US Today story quotes The Los Angele Times story. 

And the list goes on.......  Again, The original article from yesterday says that they have multiple sources, but the sources are not divulged.  Only one picture exists which is circulated in all news reels.  Is it enough to call for a public outcry and a boycott of Chinese goods?  I think so, but others can weigh in here. 

As I mentioned before, the Chinese can say that they are just selling the trucks, but the verocity that they have expedited the sale of these anti-riot trucks indicates to me that the communist Chinese government is worried that they are next, just like IRI, so they have delivered these trucks in a hurry to kill the resistance movent in Iran.

Thanks.