اعتراف به جنایات کهریزک و وحشت از خروش مردم

 اعتراف به جنایات کهریزک و وحشت از خروش مردم
by Hovakhshatare
22-Jan-2010
 

سخنرانی مزدور قاسمی-اعتراف به جنایت کهریزک و کمبود طرفدار و وحشت از خروش مردم /پسر و برادر کشی وحشت از تسخیر سیمای تزویر اعتراف به 2 ملیون نفر در تظاهرات اعتراف به نداشتن طرفدار در تهران و آوردن نیرو از شهرهای دیگرShare/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare
 
Red Wine

...

by Red Wine on

خروج فرزندان و نزدیکان مقام های حکومتی برای پناهندگی *  خروج فرزندان و نزدیکان مقام های حکومتی برای پناهندگی بنا به اخبار رسیده به سايت ندای سبز آزادی چندین نفر از فرزندان و نزدیکان مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از کشور خارج شده و از کشورهای غربی تقاضای پناهندگی کرده اند.

پیش از این نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر، مشاور ارشد احمدی نژاد، از جمله فرزندان مقام های جموری اسلامی بود که با اعلام برائت از مواضع پدر خود به اروپا پناهنده شد.

//www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=12539