پیام بسیار مهم "بهاره هدایت" نماینده تشکل های دانشجویی ایران،

پیام بسیار مهم "بهاره هدایت" نماینده تشکل های دانشجویی ایران،
by Hovakhshatare
06-Dec-2009
 

پیام بسیار مهم "بهاره هدایت" نماینده تشکل های دانشجویی ایران، به نشست دانشجویان ایرانی و هلندی در دانشگاه "دلفت" دانشگاه هلند در روز شنبه پنجم دسامبر برابر با چهاردهم آذز 1388


Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare
 
MOOSIRvaPIAZ

Zendeh va payande baad

by MOOSIRvaPIAZ on

Zendeh va payande baad Bahare khanoom.