جناب جهانشاه جاوید سردبیرسایت ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Jahanshah Rashidian
by Jahanshah Rashidian
07-Nov-2008
 

 تمام نشریات معتبر سیا ست و خط مشخصی را الگوی خود قرار میدهند. شما میگوئی "هیچی مقدس نیست" و با این شعار دمکراسی را در سایت خود سربسته تعریف میکنید . روش واضح اینست که یک نشریه و یا سایت خصوصی، که بدون پشتیبانی از دولتی و نهادی فعالیت میکند، میتواند در چارچوب مشخصی با توجه به قوانین مدنی و مطبوعاتی خط مشی خود را تعیین کند و در این چارچوب درج هرمطلبی که مخالف سیاستش است خودداری نماید.

ظاهرا شما تصمم گرفته اید که همه نظرات را (از نظر خودتان بدون موضع گیری) درج کنید. این سیاست از دید بسیاری قابل تقدیر است، ولی مانند هر سیاستی نتایجی را نیز بدنبال دارد. یکی از این نتایجش اینست که چون قرار است هر نظریه ای را درج کنید، ممکنست حجم زیادی از مقالات ومطالب ازجانب گرایشاتی باشند که بدلایلی مطالبتشان درچارچوب تعیین شده ای نگنجند .

برای مثال درج مطالب طرفداران جمهوری اسلامی و یا حتی حمایت بی پروا و صریح از خمینی و احمدی نژاد در سایت برای برخی نمودار بیطرفی سایت و برای برخی تخطی به عرف و اخلاق عمومی است چرا که ، تا انجا که بخاطر دارم، تا کنون هیچ نشریه معتبری در جهان به خصوس در در دمکراسی غرب مطالبی در حمایت از یک سیستم توتالیترچاپ نمیکند و سیاست یک بام و دو هوا را دنبال نمیکند. مگر اینکه شما همت کنید و ماهیت رژیم را تعریف کنید. اگر رژیم مشروعیت دارد و مردم ایران را نمایندگی میکند، هیچ اشکالی نیست که مطالب موافق و مخالف در سایت درج شوند و در این صورت نیز البته بی طرفی سایت باید ثابت شود.

صفحه نخست سایت معمولا در قرق مطالب چند طرفدارو یا لابی ج.ا. است. حتی بعضی از مطالب این "از ما بهتران" مانند حسین هودر، اردشیر عمانی، و ثریا اولریش از ماخذ های دیگر کپی و دردر صفحه نخست چاپ میشوند. در صفحات کامنت، اوباش حزب الهی رکیک ترین الفاظ،،افترا و تهدید را نثار دیگران میکنند بدون اینکه مطالب انها سانسور شوند. و تمام این شرایط علائم بی طرفی نیستند. شاید تصور میکنید ک سایت هائی که پذیرای مطالب همه نیستند خواننده زیادی ندارند. اینگونه تصورات از نظر مطبوعاتی درست نیستند، بعلاوه چنین "امتیازی" باید صرفا با عرف و اخلاق عموم منطبق باشد.

جهانشاه جان، اکر قصوری پیش امده و سیاست سایت نیازبه تجدید نظر دارد، هنوز دیر نشده و وقت انست که در این شرایط خطیرو تاسف انگیز که کشور ما بزگترین صدمات مادی و معنوی را تحمل میکند، سایت پر خواننده را مسئولانه تر اداره کنید تا این سایت سهمی در وظائف ملی بعهده بگیرد و بعد از سفوط ج.ا. سرفراز باشد. حامیان رژیم از هر قماشی، از سیاست" باز" شما استقبال میکنند چرا که در هیچ رسانه دمکراتیک و سکولاری، که رازموفقیت این سایت است، جائی ندارند. اینان که مبلغین رژیم جهل و جنایت هستند با هر شیوه ای متوسلند تا با استفاده از سایت پیغام خود را بگوش خوانندگان بیشتری ر سانند چرا که میدانند که سایتی کاملا وابسته به رژیم خوانندگان کمتری را میتواند جلب کند.

ازدیاد وزن مطالب و مقالات حامیان اسلام سیاسی و لابی های رژیم در صفحات اصلی سایت تداعی گرایش کلی سایت به این جریانات است و در نتیجه دلسردی بسیاری را بسمت خود سوق میدهد. هیچ ا شکالی هم ندارد اکر شما بتوانید مفتخر باشید که سایتی با سیاست باز را مدیریت میکنید و البته خوانندگان خود را نیز خواهید داشت. ولی اینهم کاملاً طبیعیست که عده ای از محتوای سایت انتظار بیشتری داشته باشند و در شرایط حساس تاریخی وطنمان خواستار یک سیاست مشخصی در سایت باشند. بنظرمن هچ ایرادی باین معترضین وارد نیست و تهمت سانسور طلبی بآنها کاملاً بی پایه است. تعدادی از خوانندگان و نویسندکان سایت سعی کرده اند موضع شما را بعنوان سردبیر یک پر خواننده ترین سایت ایرانی بهترو شفافتر بدانند ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

جهانشاه عزیز، من قصد تخته کردن و یا لطمه زدن به سایت و شخصیت شما را را ندارم و کماکان تا زمانی که جایم بازباشد به "رک گوئـی" در سایت ادامه میدهم و خواستار سلامت و شفاویت انم. نیتم تنها ترفیع این سایت تا حد پلاتفرمی برای تبلیغ و ترویج شادی، تفریح و ازادمنشی باشد. البته معتقدم هر رسانه ایرانی نمیتواند با حضور امواج پر تلاطمی که کشور ما را واژگون میکنند بی تفاوت باشد. معتقدم ساحل نجات ما در افق دمکراسی و سکولاریسم در ایران است و در این راستا مانند بسیاری مایلم که این سایت محبوب به رسانه ای مسئول و ملی تبدیل شود. البته با اشتیاق میتوانم تا ترفیع ان تامل کنم، اگرچه در این انتظار، طاقت جمعی بسر امده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah RashidianCommentsDate
Journée Internationale des Femmes
-
Mar 08, 2010
Stop Indian Gasoline for Mullahs’ Repressive Machinery
13
Feb 04, 2010
Iran Fails United Opposition
5
Jan 20, 2010
more from Jahanshah Rashidian
 
Souri

dear Killjoy

by Souri on

Although I'm sure I don't belong to the group you were addressing in you post, but there's something I must mention :

This is an open letter Mr Rashidian posted in here which is a public site.

He obviously wanted to share his concern with all of the readers, then it is natural that he get the feedback over his views. It was not only between the JR and JJ of us, it is a view to share with all of us.

Now of course, some of the people don't miss to free launch their complex (as always) and get an angry tone going to offensive language. That belongs to each one to take care of their language and their self-image. 

I do agree with you that, it need not to go overboard, and teaching about democracy with a fool language !! but my dear Killjoy, here is Iranian.com. You know well, what this means.


default

To: Jaleho, et al.,

by Killjoy, (not verified) on

I did not intend to get into this discussion, but since this out-of-context and somewht meaningless expression, "practicing democarcy" has been thrown around a couple of times, I thought I'd like to say a few things before enjoying the rest of my weekend!

If as you claim this is, "practicing democracy," then why are you guys so infuriated by Mr. Rashidian having exercised his right to express his opinion about the "shortcomings" of this site? Why do you think you represent JJ or the "70 million Iranians" and attack him, even if his ideas are extreme?

I think MR. Rashidian's blog was meant for JJ and I believe JJ can handle this better than most of us.

BTW, deduct the number of kids and illiterate old folks living in shanty towns, mudd houses or even caves and add the number of Iranians who have no access to computers and you'll get a much, much tinier number than "70 million."

To Majid:

The shovels you mentioned in your comment were confiscated by the regime with the help of foreign powers long before freedom-loving Iranians realized what was happening to their country.

The handles were given to hooligans supporting the mullaahs to break the back of democratic freedoms and the blades were used to bury those freedoms altogether.


default

I believe you!

by Anonymous Iranist (not verified) on

Jaleh said:

Ever occurred to you that the reason that you might see a bit more of what you call "Hezbollahi" and "IRI agents" might be because they are a rising majority among Iranians abroad?

I do believe you! Yes they are packing bags and running away with loads of iranian money. That is good news, absolutely good news to see islamist leaving iran.

JR: This site is a tiny drop in the ocean of iranian psyche. It will not change anyone's opinion and it does not reach any measurable number of iranians within. No-one should place any hope on sites like this. The daily deeds of IRI leaders is creating such a tide that would bury the islamic leaders once it gains momentum and droplets like those of islamists on this site won't help them at all. Iranians are getting wiser day by day. Americans just did, iranians can do it too!


Darius Kadivar

Jaleho

by Darius Kadivar on

You Post under an ANONYMOUS Nickname and without your Real photo and Identity  unlike Rashidian who at least has the courage of his opinions.

You were against Nazanin Afshin Jam's Human Rights Campaign so you have no lesson to give in this regard to JR.

Besides JR isn't a monarchist unlike me ! LOL


Jaleho

Mr. Rashidian,

by Jaleho on

Ever occurred to you that the reason that you might see a bit more of what you call "Hezbollahi" and "IRI agents" might be because they are a rising majority among Iranians abroad? People who are scared of the possibility of war agaisnt Iran, and many who got tired of being like the Russians in Paris who from 1917 revolution celebrated Christmas by toasting to the return of Tsar....all the way to disintegration of Soviet Union??!

I for one have known the existence of this website for many years. Friends who were regular here from its inception used to send me links all the time. I would come to the site, and precisely for the reasons opposite of yours, I would walk away: too many sour grape delusional Shahis frequented this site for my taste, the articles sounded one sided, and the regulars seemed like those going to a typical cafe in Los Angeles and bad mouth whatever that came from inside Iran.

In recent years that Iran has become the "axis of evil" and was repeatedly in the crosshair of western direct military attacks I saw a change. Whenever a friend sent me an article from Iranian.com and I visited the site, I saw many colorful viewpoints, Iranians worried about the immediate dangers, worried about their relatives in Iran, worried about an Iraq redux in Iran, and many neocons and influential journalist, from Bolton, to Friedman seemed to be frequenting the site.

Despite rare but present censors, the site seemed to have acquired a vibrancy only afforded by presentation of a plethora of opinion. In fact, the occasional censors was irritating only because of lack of a clear guidance as what might be flagged for censor and what not, otherwise there is a large amount of tolerance of every opinion on this site.

Not only that, for people like me, it is important to make my comments heard in particular to articles presented by some neocons and institutions who advocate war and sanction against Iran, and would like to find the temperature of Iranian community. It is immensely important that they wouldn't stick their thermometer in a "chic cafe" in LA and generalize it to Natanz, Isfehan or Bandar Abbas!!


Finally, the majority of Iranians inside Iran, did not have much respect for this site, even many who break all censors in Iran. Just like myself here, they would not read it even if it were allowed.

With the site becoming so vibrant in recent years, I hope most Iranians inside would love to read it too. THAT would be a big push forward for IRI to openness!


I guess your getting a bit pissed is worth the 70 million Iranians getting pissed at IRI for banning this site!!


Darius Kadivar

Vel Koneed Deegheh ...

by Darius Kadivar on

I suppose Everyone is tired and its the Weekend. We all need a Breakor at least give this discussion a commercial break so that everyone can think straight.

My Humble Opinion

 


Asghar_Massombagi

Stop trying to intimidate Javid

by Asghar_Massombagi on

A while back Rashidian posted a blog on this site that attempted a multi-layered classification of what he termed apologists of the IRI, so granular that the only ones not snared in his intricate web were Rashidian and a few other “fellow travellers.”  Any attempt at a conversation short of  “ death to the IRI” is deemed treason by Rashidian and other self-appointed guardians of Iran.  The irony is that Rashidian who seems to have been around the block politically speaking and has voiced his displeasure at Stalinist tactics of certain groups in Iran’s past, nevertheless sees nothing wrong in engaging in Stalinist tactics himself.  Calling people collaborators and apologists is a non-starter in a conversation, either on the left or the right.  Let’s not be naïve; Internet is the site of an ideological warfare with all kinds of vested interests engaged directly or indirectly.  I’ve little doubt that at least some of the so called ‘Net watchers are funded and supported by governments of all stripes.  Any number of contributors to this site may be agents of the IRI, the CIA or the Mossad. But then they may not.   For all we know Rashidian may be a planted agent of some group trying to influence the conversation on a popular site such as this.  The point is that Javid is trying to practice pluralism, which is not the same as democracy.  Democracy is a complex concept which is often bandied about carelessly. But pluralism is simple to understand: multitude of ideas butting heads and competing for a winning position.  Conflict is the essence of politics and in a pluralistic conversation the conflict finds a venue to express itself. What Rashidian wants is a partisan site catering to what he perceives as the proper framework for a conversation about Iran.  Javid’s policy has been clear since the meagre beginning of this site and to his credit he has not deviated from it.  His politics is also clear; he wears it on his sleeve for all to see, warts and all. So what is the bloody point to keep heckling him unless this is a not so subtle attempt to intimidate him?    Note Rashidian’s advice to JJ to change his ways, be a good boy and join the righteous path. Look, this is very simple.  Mr. Rashidian and company: write more, challenge what you perceive as IRI-apologists, and yes, trust the intelligence of the readers. They are not children in need of your fatherly protection.  They can think for themselves, and believe me, they can tell right from wrong.


default

Start writing articles

by Ahmad Shokri (not verified) on

The way to minimize what you call pro IRI propaganda is not to ask this site to shut them up.

You have to counter words with words not with complaining and in this way you can dilute the mass if you don’t like it. Keep writing what you believe and let people choose what they like to read.

Are you asking JJ to be vali e faghih, to decide what's good for people to read?

If it's true that too much pro IRI material is appearing on the site, it's because those guys are writing more. People who feel as passionate as you do about what should appear on the site should sit at their keyboards and start typing their ideas!

Many of us left Iran so that we can have freedom to choose for ourselves. I don't want JJ or you or anyone else to choose what I can and can't read.


Hajminator

دوستان،

Hajminator


خوی انسان همان دشمن جان است كه بود
همه را دشمن جان است، اين همان است كه بود

تا به اين مرتبه زين پيش نبود آه و فغان
اين چه غوغاست؟ نه، آن آه و فغان است كه بود

هيچ بيمار در اين دور به صحت نرسيد
مِهر بنگر كه همانش خفقان است كه بود


Jahanshah Rashidian

Cher Darius

by Jahanshah Rashidian on

As-tu lu mon article persan? Je me souviens que tu as une fois parlé qu'en Iran tu as fait une école anglaise. Meme si tu te debrouilles un peu en persan, tu peus le lire. Il y a un peu de problème de rédaction--tapé par souris-clavier- sinon le reste est bien lisible. Tu y verras que je n'ai demandé que tout le monde puisse laisser un article ou réaction sans etre injustement discriminé. Le tapage sur cette demande simple est trop exaggeré! Comme ca le redacteur et ses flatteurs feindons des bruits pour rien. 

Je reclame que meme si la personne en question n'appartient pas ou n'utilise pas un style lobbyiste, garde son droit.  Il n'est pas nécessaire de savoir écrire avec un style apologistique affirmé. Chacun d'entre nous peut devenir une sorte de "capteur en temps réel" de ce qui se passe dans notre monde reel et nos entourage en fournissant des faits " profanes ". 
 
Comme tu fasses en exposant  des images, des extraits vidéo ou audio. Par hasard ou pas, nous assistons tous à des événements qui méritent d'être relatés et auxquelles les médias pro regime interdisent notre peuple. Bien que nos voix soient loin de l'Iran, mais l'internet est à notre disposition, alors pourqui pas un peu du courage pour dire la verité qui est ardemment écouté e en Iran. 
 
 
Ce qui est important c'est de pouvoir témoigner des événements politiques  auquels notre generationa,  à  tort ou á raison, assisté ou que nous avons découvert en faisant des recherches . 


Je ne revendique aucune appartenance ou orientation politique, sociale, économique, culturelle ou religieuse, tous que je demande c'est la démocratie au sens inconditionnel,  plus la laicité qui sont aussi les désires ardents de notre peuple en une galère qui s'appelle Iran.  
  
Notre seule finalité est de rapporter ou faire part le plus fidèlement possible des faits qui ont été constatés objectivement et qui dans la mesure du possible ne peuvent pas être contestés par notre peuple. Alors que je ne rélame que la liberté non cesurée sur ce site, quel est la raison de ce tapage de bidonnerie à ton avis?  

Bien cordialement

JR 


Khar

Dear Sir, Jahanshah doesn't owe us anything!!!

by Khar on

The problem is stemming from the fact that we think we are always right! We think others are entitled to OUR opinions, We always think beside our Bah-Bah va Chah-Chah Gooyan side kicks everyone else is an "Agents" of this or that cuz they don’t think the way we do, We Think Iran is for only certain group and we think Iranian.com should promote certain philosophy & ideology, We think cuz Jahanshah is publishing opposing ideas he is trying to muddy up the water, We think he is against our ideas, We think bombing Iran to crap is the greatest idea since the sliced bread, We think living in the past is best way forward, We think if someone speak of progress they must be bunch of lefties, We think whoever utters the words in defense of Islam or Moslems must be on IRI payroll, We think whoever blog about and for Shah and monarchy must be a Savaki, We think we have something to offer beside self promotion but we dont, We think if they are not with us they must be against us, We think there is no such thing as Iranian-Americans who vote, We think we are noble and Ariaii but its only in our imagination, We believe mental-masturbation is only for noble Aryans, We think Khar is always a Khar and we are not! We think we are against welfare but we always expect something for nothing,  On the other hand I believe this also could be a classic case of Hurt Feelings!

Furthermore Sir, practicing Democracy is a tough exercise not everyone can keep up and have the stomach for it! If you don’t like this channel don't tune in and start your own. But if you do tune in be prepared to practice and exercise Democracy, you'll hear and view different ideas and schools of thoughts! Let's change the way we look at and perceive things!


Manoucher Avaznia

Launch a Website

by Manoucher Avaznia on

Launch a website of the kind you recommend and leave this site as it is.   


Jahanshah Rashidian

Jamshid

by Jahanshah Rashidian on

I am sorry that the topic of "freedom of speech for the Non-"Better-than-us" so angrily surprised the editor that deleted your first comment.

Mrs had the courage to expose her impression. Of course, we know it for a long time.

The topics I tackled cannot be discussed on this site as long as a protest voice like your comment gets deleted.

Neither Mr. Javid nor one of his admirers even mentioned the core problems; they contended bashing or giving me lessons of tolerance (!!!) instead of referring to my article.

As long as the wind is in the sail of our Islamists and Islamists' lobbyists NIAC / CASMII, the MR. Javid's philosophical discovery,“ Nothing is sacred" is an emphatic rule to cloak their upper hand. No wonder that a full-engaged shaved NIACIST on this site, Mr Abarmard, hinted me to get out of this site if I expect less discrimination and more national responsibility on this site!


Darius Kadivar

Cher J.R.

by Darius Kadivar on

Cher J.R.

Bien sure que je ne t'en veux pas, mais la liberté d'expression que l'on le veuille ou non s'arrete lorsqu'on exige qu'elle ne s'applique pas à ceux qui ne partage pas nos opinions. Je crois que tu partage ce fait mais tu l'a probablement mal exprimé en rendant  JJ coupable d'intentions malveillantes. Ca me rappelle la gaffe de Michel Polac qui dans son emmision droit de réponse commencait à critiquer Francis Bouygues le patron de la chaine TF1 qui produisait son emission. Tu comprends ?

J'aime ce que tu ecris et je partage la pluspart de tes indignations. Les Fascho de Teherans et ses lobbies ici utilisent ce platforme pour répendre leurs ideologies et opinions de manière nefaste et avec des intentions souvent ambigues voir anonymes.

Mais malheureusement il est impossible de les empecher, ce qui fait que notre seule arme est notre pouvoir de conviction et honnete intellectuelle. Je sais que ceci est ton cas, et tu es un patriote. C'est difficile pour nous tous de dire tout haut ce que beaucoup pense tout bas et chacun de nous peut devenir impatient et tenté de répondre aux manipulations de l'opinion public et des médias par des personages peu recommendables, mais on ne peut en vouloir à quelqu'un comme JJ qui ne censure personne. En tout cas moi je n'ai jamais été censuré. Conseillé de modérer le ton de mes paroles écrits, oui, mais jamais le contenu. 

Ecoutes on fait tous des gaffes. Là tu en as commis une, sans doutes avec les meilleurs intentions louables. Ce n'est pas plus grave. Continue à t'exprimer comme tu le fais depuis toujours mais utilisent des arguments solides qui ne puissent pas démolire cles idées ou les gens que tu cherche à défendre.

Cordialement et passe un bon weekend mon ami.

Darius  

 

 


Jahanshah Rashidian

Cher Darius

by Jahanshah Rashidian on

Espérant qu'au mins cette fois tu ne m’en veux pas; après tout, je parlais pour toi aussi!

Alors pourquoi tu me en sorts une phrase à double sens? Qu’est que veut dire ton conseil paternel "Art of Subtlety"?  As tu mâché tes vrais mots? Vas y! Sort les en français.


Jahanshah Rashidian

Dear Samsam

by Jahanshah Rashidian on

مرسی ازکامنت.

مطلب من تکرار اعتراض خوا نندگانیست که قلبشان  برای ایران میتپند.
اقای جاوید مطلب را عامدا یا صهوا لوث کرد لغت من در اوردی"Agent" 
را از قول من  قالب کردو در دهان مریدان نهاد، در حالیکه چنین واژه
 و کنایه ای در مقاله من نیست و مقصود من نبوده. 

مشکل اصلی که باز بی جواب مانده، همانا یکه تازی مدافعین رژیم ضد
 ایرانی جهل وجنایت در سایت است که بنظر من از مزایای خاصی نیز
 برخوردارند که در مقاله بدان اشاره شده. بقیه لنگ اندازیها مشمئزکننده 
مریدان از فرهنگ چابلوسی انهایست که برای برای تاتو دست اقای جاوید
 پارتی راه انداختند! 

از اینکه پارسی اصیل بکار نمیبرم معذورم. بیشتر عمر من در فرانسه و المان
 گذشته و در محل کار و خاته هم المانی استفاده میکنم. کماکان مایلم و سعی
 میکنم  ازپارسی نیز استفاده کنم. 

مشکل دیگر تایپ پارسی

ا ست که ازویرایشگر بیتا استفاده میکنم ــ موش و
 کی بورد ــ مثلا برای این چند خط حدود ۲۰ دقیقه وقت صرف میکنم.
 مشکل عمده تر (editing) و ارسال انست copy-paste) که گاهی وقت بیشتری میگیرد.


 خوشحال میشوم اگر حل این مشکلات را به من ایمیل کنید. 
لطفا با زبان ساده توضیح دهید چون من از زبان کامپیوتر زیاد سر رشته
ندارم و اگر هم مقداری شیرفهم شوم با زبان المانی میسر است.

با  درود


Darius Kadivar

A Fatherly Advice to J.R. ;0)

by Darius Kadivar on

Art of Subtlety


default

Dear Samsam1111

by darius on

I admire your thoughts my fellow Iranian or------- .you always sound like, you  know alot, and you have some sort of inside information. I don't know how you can consider yourself an ousider and take time and effort to do what you are doing.You can't be an outsider and be a patriot, sings Avaze Lori and call people Zombie.  I guess ,it is easier to be said  than done . Honestly ,can you tell us why you want to reach us as your audience? I won't get offended  if you call me names ,it is fine with me, but I do no tfeel comfortable an outsider come in and be inconsiderate when I am ready to listen and learn.

I am just wondering ,if you will let us to join to your noble minded outsider group?Do you take any Zombie or others as a convert?

Well let us know. 

I hope you  know,I am not accusing you, but I think you need to soften your tone.And one other thing . 

I do not think we should worry about who is who in here ?I assure you ,there are people who are doing it for us without us  noticing it.

 

 


Manoucher Avaznia

I also

by Manoucher Avaznia on

I also remember what Majid quoated from Khomeini about not reading "Ayandegaan" and right after that clubweilders started attacking newspapers, their readers, and stands.  For the last time, The Ayandegaan was published with half a page editorial about the reason for stopping being published that was what Khomeini had said.  That was the beginning of attack on freedom of speech and then it continued to so many other papers. 

I do not think our national duty is to ban other-thinkers from saying something in order to prove that we are good secular citizens and wonderful patriots.  If JJ does what others do, what is the need for his website. His popularity, as a matter of fact I believe, stems from the very fact that he does not follow others' path.  It is not easy to please everyone any way.  So far, despite all odds of running a website of this nature, this man has bought all accusations and has stood devoted to freedom of speech.  This by itself requires faith and devotion and our acknowledgement.  I believe we need more groups and individuals with his charactristics and faith to allow people to interact with minimum interference.  I really applaud him.  Just imagine for publishing a few lines in other websites and media what a "Haft Khaan" you have to pass to get approval or not.  I heartily appreciate the opportunity JJ has provided.  His hard work and devotion has to be recognized and praised. 


samsam1111

Dear Darius!

by samsam1111 on

""I am wondering where is your place in any of those group you mentioned""

None!, an outsider,  my friend . I am neither a Monarchist, a mujahed, united national front , Democratic front or etc ... . I am for cultural demolition of our post-Qadesiyeh psychee, &, IRV simply falls into that criteria by default , as an insignificant speck to be removed , just like Ghajars, Safavid or prior lineage of sheer ignorance . I look at the bigger picture , with or without IRV . My priority is not Hejab , alcohole , cosmetic democracy , economic reform etc  but, challenging a 1400 yr old voluntary amnesia , our Identity. Without that, there will be more IRV,s to come , once this one is removed . in short , the challenge is to defeat ommatist serfdom. the battle is not on the religion as a message(Islam),  but the anti Iran distortionist messengers .

cheers!


Khar

Noble-Samie...

by Khar on

Try to concentrate, you can do it! I used to works with special need people like you. Now slowly try to answer Darius' questions.

PS. just remember you are somebody special!


default

This site is depressing and disappointing.

by Misagh (not verified) on

It is very depressing to see that the so-called educated people, living in the abundant freedom of the west, with good income and comfortable life, under the protection of secular rule of law so intensely take the side of IRI in view of 30 years of committing crimes against land, wealth, culture, soul, and people of iran. Many times I tried to read the islamists' comments and still I cannot figure out why they do not see the misery of people of iran who are dreaming of immigrating to likes of P. Gulf states, Malaysia, and Indonesia to escape the islamic republic.

While our educated and western-lived think so backwardly that they praise a fascist 1400 year old ideology, there is no bright future for our country at least not when islamists have the upper hand and running loose.

My only explanation is that one of the following must be true:

(1) They have no empathy or affinity towards anything "iranian". We see them even taking sides with likes of Caspian sea countries in defending stealing of Caspian riches of iran in a parallel article that was published on this site today.

(2) They hated shah so much (for reasons not well understood after 30 years of IRI except for a sense of deep childish vendetta) that prefer to side with IRI than to hear someone bringing the name of the shah.

(3) Religion blinded them, specially that Islam is of non-iranian origin, has pan-arab-flavor, and does not believe in the concept of nation and nationality. They are moslim (first) the same way that likes of khomeini and khalkhali claimed to be. For them, iran is nothing but a rich base to spread the shia islam at any cost to iranians.

(4) They participated in the black revolution of khomeini and followed him when he sold iran cheap, and now they are not courageous enough to admit mistake.

(5) They are dispatched abroad to watch and spread propaganda.

I wish we could hear from them as to why they really stand where they stand, but the unfortunate thing is that I do not think they are honest, even with themselves to tell us of their true motivation.

What should we do with them in a future democratic iran? They want to have the upper hand, even by force, not equal rights with other iranians of various religions and ethnicities. Did the previous kings (likes of reza shah) come to a conclusion that islamists should be placed under tight leach or they would destroy iran, and that is why they did what they did?


samsam1111

I hear an ommatist jr loud rant,

by samsam1111 on

""aaarrr aaarrr aaarrr.......I am a khar""

Heck, it rhymes too .

 ..lol..seems he keeps coming back for more punishment , like a masochist .

 


default

عرض کنم که

امیر کبیر در خ. استامبول دنبال ماهی سفید (not verified)


بقول این گفته انگلیسی "اسب هدیه شده را که نباید بازرسی دندان کرد".

آخه برادر من، این تنها وبسایت ایرانی در دنیاست که آدم هم میتونه مطالب جدید درش پیدا کنه، به برخی مطالب بخنده و هم در مسائل سیاسی اظهار نظر کنه. و تمام اینها در قالب آنکه "هیچ چیز مقدس نیست".

مهمتر آنکه در تمام بیست و چهار ساعت شما میتوانی اظهار عقیده بکنی و در فاصله زمانی بسیار کوتاه نظر شما را چاپ میکنند.

خوب، حالا سردبیر تصمیم میگیرد برخی مطالب را در صفحه اول چاپ کند، خوب چرا که نه، مگر نشریات دیگر اینکار را نمیکنند؟ در ثانی تا آنجا که ما شاهد آن هستیم مقالات بطور زنجیری از بالای صفحه یک میایند و بعد از یکی دوروز به آرشیو میروند. آنهائی هم که مایل هستند مطلبشان بلافاصله چاپ شود "بلاگ" مینویسند.

حالا این نق زدنها و شکوها و دعوا راه انداختن ها نتیجه اش ایجاد کدورت است و از آن باید پرهیز کرد. درمورد مدافعان جمهوری اسلامی، اولا که زیاد امید واهی بخودمان نباید بدهیم و بخوبی میدانیم که آنها در اکثریت هستند و آنها که این حقیقت را نفی میکنند در خوابند. دلیل آنکه آنها در اکثریت هستند بخاطر آنستکه "اقلیت ناراضی" حتی یک عمل صحیح و قابل تقدیر انجام نداد که آن اکثریت را از عقیده خود برگرداند.

اقلیت ناراضی در داخل کشور که به زندان میرود و اقلیت ناراضی در خارج هم فقط سنگ کورش و داریوش را بسینه میزند و بسیارشان یک پایشان در ایران است و پای دیگر درخارج.

مسئله بسیار بغرنجی است و برمیگردد به همان روحیه فرمان سالاری ما ایرانیها و این عادت کثیف اثنی عشری "امر به معروف" که برای یکدیگر تعین تکلیف بکنند. بنظر بنده بهترین خط مشی برای یک نشریه همان اجازه اظهار نظر به همگان، جلوگیری از توهین های شخصی و ایجاد توازن مطالب تا حد امکان است.

بهرصورت هدف بنده طبق معمول مبارزه با کشت خشخاش، جلوگیری از مالاریا ودفع شیعه اثنی عشری و سایر آفات است.

التماس دعا


default

Dear Samsam1111

by darius on

I am wondering where is your place in any of those group you mention?

I mean no disrespect but you sound a bit arrogant ,I hope ,I am wrong.

 


Khar

Wow...everything in one sentence!

by Khar on

I'd like to smoke the same stuff Noble-Samie is smoking! it would help you leave reality for a while!

BTW Noble-Samie, Marge suggested that sex is good for your stress, take her advise!


samsam1111

What patriot JR means

by samsam1111 on

I believe , his real beef is not with JJ for being pro IRV , as was portrayed by some readers , but ballance in selection process . Heck if JJ was a regime agent , I be the 1st one exposing him . after all what kind of an agent carries his life long belonging in a car driving to Mexico . Job doesn,t pay enough ?, like the jetsetter lobbyiests globetrotting, consulting Mohammad, translating Ahmad & doing CNN? :) . Nahh.

What is missing here is the fact that JJ is faced with a cult of zombie/ommatists/activist reformists who like bees, produce articles in bulk (hundreds) & forward it to him to be published . Here You are faced with the undeniable fact, that, We have a semi-brainwashed nation who even as anti-IRV crowd repeats the same Ommatist mumbo-jambo , because they are raised,educated under ommatist Basijii propaganda system. look at ommatist/reformists/leftists who even as so called opposition keep their zombie like anti old-Iran, anti heritage ,anti Zionist, anti west, pro taazi, pro-seyed ,pro jehad views intact..why? , because that,s their core identity & hard to throw away , even as opposition . So as You see a lotta these bees are in effect not agents but unpaid voluteers for the Qadesiyeh regime .The solution for dear JR is to send more of Your articles to JJ to ballance the  half-breeds distortions & bet on true Iranians to support your patriotic agenda. I do agree with you that there is an Ommatist tilt on this site but You gotteh play the cards You are dealt with & say your piece even if received by a mere lone reader .

Best wishes & God speed !!!

 

btw* Respectfully , here again, was a bit too much arabic content in your essay like last time. If repeated next time , there will be a mandatory EU500.00 penalty :). cheers pal!!!

 


jamshid

Reposting my deleted comment

by jamshid on

Hypocrisy...

I came back to this blog to find out that my comment was deleted. So much for freedom of speech, Mr. Javid.

I am reposting my comment. If it gets deleted again, I will email it to the commentators in this blog because I think they deserve to know about it. Feel free to close my account as you once warned me.

At the very least, in a blog in which "freedom of speech" is the main topic and being defended, a comment such as mine should not have been deleted. I certainly hope it wasn't you who removed this comment, Mr. Javid, and that it was one of your clueless moderators.

My deleted comment:

*************************

Re: Jahanshah Rashidian

You are lucky you were not called an extremsit as we were once called by Mr. Javid.

As Mrs. said, most of the readership of this site lives abroad. The majority of them are detached from the realities of Iran. They are detached from the miseries that people in Iran are enduring on a daily basis. They are detached from the violations of their dignities and their most basic freedoms which occur on a daily basis.

They are more concerned with being "entertained" than the suffering of their people.

They are more concerned with protecting "freedom of speech" for those very individuals who are supporting a regime that has completely and violently taken away that same freedom of speech from its citizens.

Mr. Rashidian did not ask for censorship. He only asked that this site does not become a platform for the supporters of the regime. There is a difference between the two.

Dear Jahanshah Rashidian, it is not befitting of you, as to be so naive to think that an open letter would change Mr. Javid's policies.

*************************

I'd like to know why this comment was deleted in a blog in which "freedom of speech" has become the main topic, and in which the owner of this site claims he stands by that freedom?

Or is it selective freedom? In which case my question would autotmatically be answered.


Khar

I think...

by Khar on

The problem is stemming from the fact that we think we are always right! We think others are entitled to OUR opinion, We always think beside our Bah-Bah va Chah-Chah Gooyan gang everyone else is an "Agent" for this or that cuz they don’t think the way we do, We Think Iran is for only certain group and we think Iranian.com should promote certain philosophy & ideology, We think cuz Jahanshah is publishing opposing ideas he is trying to muddy up the water, We think he is against our ideas, We think bombing Iran to crap is the greatest idea since the sliced bread, We think living in the past is best way forward, We think if someone speak of progress they must be bunch of lefties, We think whoever utters the words in defense of Islam or Moslems must be on IRI payroll, We think we have something to offer beside self promotion, We think if they are not with us they must be against us, We think there is no such thing as Iranian-Americans who vote, We think we are noble and Ariaii but its only in our imagination, We believe mental-masturbation is only for noble ones, We think Khar is always a Khar and we are not! But on the other hand I believe this also could be a classic case of Hurt Feelings!

 

PS. Practicing Democracy is a tough exercise not everyone can keep up and have the stomach for it!


Red Wine

...

by Red Wine on

بنده از روز اول به اين نكات اشاره كردم منتها جهانشاه خان جور ديگري تصميم گرفتند كه بنده به ايشان و تصميماتشان احترام ميگذارم.

نترس ايراني...با صداي بلند بگو...مرگ بر جمهوري اسلامي...دين از سياست بايد جدا شوند...سرنگون باد اناني كه خون ايراني را براي مذهب ريختند و مرگ بر نوكران اخوندان.

عزت زياد.