ترجمه مطالب تیمسار مک کریستال (مک شیشه) به تهرونی


Share/Save/Bookmark

Jeesh Daram
by Jeesh Daram
03-Dec-2009
 

A translation of United States Central Command's press release

با استفاده از نرم افزار جدیدگوگل هر ایرانی و یا افغانی میتواند فارسی دری را بفارسی متداول درجنوب تهران ترجمه کند. برای مثال بنده متن گفته های جناب سروان (ببخشید تیمسار) در بالا را عینا برایتان ترجمه کردم

------------------------

* مرور اوضاع شیر تو شیرافغانستان و خر تو خر پاکستان از سوی رئیس جمهور، ماموریت کشاورزی مرا با امکانات لازم برای انجام کارهای خیریه روشن ساخت. حالت نشئه و خماری ناشی ازدود و دم فراوان،از یکطرف و پیام رئیس جمهور از طرف دیگر، یاد آور هدف خطیر ما در گسترش کشت خشخاش و گسترش قاچاق مواد مخدّردر سطح جهانی است، که بدون آن ملیونها معتاد در دنیا ازحق مسلمشان که دسترسی به "موّاد" است محروم خواهند ماند.

هدف نیروهای کمکی قاچاقچیان ناتو نیز متقابلا روشن است. ما وافور بدست و در کنار یکدیگر برای بهبود کشت خشخاش در افغانستان و انتقال مسئولیت توزیع و پخش آن به نیروهای امنیتی افعانستان تلاش خواهیم کرد. در این میان، همزمان با توسعه کشت خشخاش، بنگ و ناس و چرس و حشیش و تلاش بیش از پیش، برادران قاچاقچی افغان ما نیازمند پشتیبانی نیروهای ائتلاف هستند.

این هدف اساسی ما در ماههای آینده خواهد بود. 42 کشور دیگر با ارسال قاچاقچیان حرفه ای خود در تقویت نیروهای ایالات متحده آمریکا و تبدیل افغانستان به بزرگترین تولید کننده مواد مخّدر در دنیا باید با یک همکاری بین المللی و تلاش همگانی غیرنظامی و مافیائی همراه باشد تا بتواند ثبات لازم و نشئگی همیشگی را در ایران، که بزرگترین مشتری موّاد است در دراز مدّت تامین کند.

تعهد مصرف و هم آهنگی در تولید و پخش از طرف جامعه بین المللی موجبات تغییرات اساسی در افغانستان (و ایران) چون خواب غفلت، محیطی آرام برای دولتهایشان در تقویت روحیه صوفیگری و عاقبت گرایی و آزادی مصرف برای هر افغانی (و ایرانی) که بخواهد زندگی را بنحوی که خود بخواهد در آن دو کشور ایجاد خواهد کرد. ما در افغانستان با چالشهای فراوان روبروهستیم، امّّا بدون تردید با تولید و پخش موّاد، آمپول و سرنگ و کاپوت دست دوم، وجدان بیدار ما حکم میکند که در انجام آنچه مردم افغانستان و قاچاقچیان بین المللی خواهان آن هستند، که همانا ادامه نگهداری افغانستان برای محل تولید انواع موّاد مخدر، و ایران بعنوان اوّل مصرف کننده آن و ایجاد فقر دائم شورش و یاغی گری برای تخریب آینده شان دلگرمی برای همه ما خواهد شد.

دسامبر 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Jeesh DaramCommentsDate
زهرا سلطان و کهنه گوهی تاریخ
8
Oct 18, 2012
جمهوری آریایی ایران
17
Mar 03, 2012
بهار ایرانی
15
Feb 17, 2012
more from Jeesh Daram
 
Q

very Funny JD.

by Q on

Thanks.


Ari Siletz

تازه فهمیدم اینا چی‌ گفتن

Ari Siletz


سپاسگزار از ترجمه فارسی


Monda

Hilarious JD!

by Monda on

Have lots of fun reading it every day :o))


Anonymouse

ID jaan that was a typo, thanks for the catch! I corrected it.

by Anonymouse on

As for milk to milk, it is an old habit of teriyakis (opium smokers) where they'd mix the old/sour milk with the good milk, in order not to waste the sour milk!  The mixed milk would be milk to milk

Everything is sacred.


IRANdokht

JD jan

by IRANdokht on

Great translation! You got rid of the mumbo jumbo and told the real story in a way only you can do!

I wonder what the Centcom rep on the site thinks of it.

IRANdokht

PS: Anonymouse you killed me with your "milk to milk situation" especially since I always thought it was "lion to lion"...but why dec2000?


Multiple Personality Disorder

Anonymouse,

by Multiple Personality Disorder on

Your translation for CENTCOM is hilarious :O)

vildemose

I laughed so hard tears are

by vildemose on

I laughed so hard tears are coming out of my eyes. Priceless. Thank you.


Anonymouse

Here's a translation for CENTCOM

by Anonymouse on

Title:  Translation of General Mac Crytsal (mac glass) to Tehrani (dialect)

Using google's new software any Iranian or Afghani can use the Dari Farsi to contemporary Farsi in southern Tehran.  For example, I have used it to translate Colonel's (sorry General's) press release

---------------------------------

Reviewing the milk to milk situation in Afghanistan and the ass to ass situation in Pakistan by the President, it has shed light on my agricultural projects for charity.  The feeling of high from smoking a lot from one side and President's speech from the other, reminds us the critical goal of expanding opium and increase of trafficking drugs in a global scale, which without it millions of drug addicts in the world will loose their access to "solid" and will be left out.

The goal of helping the drug lords of NATO is also clear.  With opium bongs at hand and side by side we'll improve the opium farms in Afghanistan and we'll move the distribution responsibilities to the Afghani security forces.  In the meantime, simultaneous with expansion of the opium farms, with bongs and pipes and hash and extra effort, our drug trafficking Afghan brothers will need the Allied support more than ever.

This will be our main goal in the next few months.  42 other countries by sending additional professional drug traffickers as reinforcement will turn Afghanistan to the biggest drugs factory in the world which needs international support and unified front both from civilian and non mafia groups to be able to keep the necessary stability for the required and forever high in Iran which is the biggest user of these drugs now and in the long run.

The commitment to usage and coordination for supply and demand from the international community will have dramatic changes in Afghanistan (and Iran) which will create rabbit sleep and calm situation for local Governments in increasing dervishes and fortune telling and freedom of usage for each Afghan (and Iranian) who wants to live his life in a way that he desires in both countries.  We're faced with a lot of holes in Afghanistan, but without a doubt by keeping the supply and demand going, using second hand serenges and needles, our conscious dictates that in accomodating whatever Afghans and international traffickers require, which is none other than governing Afghanistan for increased production of drugs, and Iran for the top user and keeping poverty for constant crisis and insurgency for ruining their future will warm all of our hearts.

December 2009

Everything is sacred.


Maryam Hojjat

JD, you are great!

by Maryam Hojjat on

Your satire is not far from reality.

Payandeh iran & Iranians


Jahanshah Javid

Koshti mano!

by Jahanshah Javid on

مک کریستال (مک شیشه)...

اوضاع شیر تو شیر افغانستان و خر تو خر پاکستان...

تولید و پخش موّاد، آمپول و سرنگ و کاپوت دست دوم...

:)))


Multiple Personality Disorder

You are the most clever satire writer I've ever seen

by Multiple Personality Disorder on

Thank you for this creative peace of writing.