خونۀ باهار

KayvanAli
by KayvanAli
21-Dec-2008
 

خونۀ باهار

کمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنچره

رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره

گلدون سرد و خالی رو، بذار کنار پنجره

بلکه با دیدنش یه شب، وابشه چن تا حنجره

با ما که خسته­ایم بگه، خونۀ باهار کدوم وره؟

تو شهرمون آخ بمیریم، چشم ستاره کور شده

برگِ درخت باغمون، زبالۀ سپور شده

مسافر امیدمون، رفته از اینجا دور شده

کاش تو فضای چشممون، پیدا بشه یه شاپره

          به ما که خسته­ایم بگه، خونۀ باهار کدوم وره؟

کنار تنگ ماهیا، گربه روز نازش می­کنن

سنگ سیاه حقه رو، مهر نمازش می­کنن

آخر خط که می­رسیم، خطو درازش می­کنن

آهای فلک که گردنت از همه­مون بلن­تره

          به ما که خسته­ایم بگو، خونۀ باهار کدوم وره؟

* زنده یاد عمران صلاحی


Share/Save/Bookmark

Recently by KayvanAliCommentsDate
Fragile Silence
1
May 13, 2012
Pouya Khademi: "Bidade Zaman"
2
Mar 19, 2012
Iran: Language Diversity
8
Dec 28, 2011
more from KayvanAli