یکی دیگه از عوامل کشتار پارسال شناسائی شد!

یکی دیگه از عوامل کشتار پارسال شناسائی شد!
by Majid
29-Jun-2010
 

یکی دیگه از عوامل کشتار تظاهرات بعد از انتخابات پارسال شناسائی شد، کمک کنید برای دستگیریش! شناسائی این شخص نباید کار زیاد شاقّی باشه.

این شخص اظهار داشت:

آقا به حرضت عبّاس که قُلف حَرمشو گرفتم من فقط تیراندازی هوائی میکردم، فقط نمیدونم چرا بعد از هر شلیک هوائی یکی میافتاد زمین و خودشو به مردن میزد! من بعداً فهمیدم اینا عوامل سر سپرده و مزدور صهیونیزم و امپریالیزم بودن که میخواستن ما ذوب شده ها در مقام ولایت رو بدنام کنن!


Share/Save/Bookmark

Recently by MajidCommentsDate
آیت الله جی جی
37
Feb 04, 2011
Iranian rappers and Persian porn!
4
Jan 26, 2011
به مُرده که رو بدی.....
4
Jan 19, 2011
more from Majid
 
Majid

مَلِکا...........

Majid


 

 

ابی جان ممنون از کامنتت، در ضمن شعر «مَلِکا.........» همین روزها آماده میشه.....(-؛

 


ebi amirhosseini

Praise The Lord!!!

by ebi amirhosseini on

For bringing back Amoo Majid to us.

Ebi aka Haaji


Majid

ردواین عزیز

Majid


 

 

ممنون از لطف شما، والله من خودمو در حدّ این کلمات مهرآمیز شما نمیبینم! پایدار باشی دوست گرامی.

فولادی، متشکّر از محبت شما.

اکتابی جان: فکر کنم حدست درست باشه، قیافه ش که میخوره!


Red Wine

حضرت بزرگوار مجید خان

Red Wine


 

حضرت بزرگوار مجید خان .

دلمان برای وجود شریف و مبارکتان تنگ شده بود، بسیار خشنودیم که شما صالح المقام را باری دیگر میبینیم،با فرمایشات شما..محفل خاکی ما..همه گوهر همه در،همه لاله همه گل.. شما عطار روح هستید و سرور دل...

الهی که همیشه مثل خورشید بدرخشید.


Majid

اعترافات بعدی

Majid


 

 

ایشون گفتند که.......

من اوّل میخواستم جرّاح قلب بشم  و در آن واحد دوتا مریض رو جرّاحی کنم (می تونستم ها!! بصورتم نگاه کنین....) ولی نمیدونم چرا تبعیض قائل شدن و اجازه ندادن و همین باعث  شد من گمراه بشم (اگه به عکسم نگاه کنین خودتون میفهمین چرا  راهم رو گم کردم) و ریش بذارم و اسلحه وردارم و برم ذوب بشم در مقام آقام.


Majid

Paraphrased... not translated verbatim

by Majid on

The dude with the eyes... his job was to intimidate the crowd.  Show everyone what a bad ass he is. 

"So I'm shooting my gun up in the air (so I think) and what to my surprise... a few people fall down and pretend to be dead, bleeding all over the ground. How did THAT happen?

Later I was told that they were zionist and imperialist agents... trying to give us a bad name to the rest of the world who are, of course, zionist and imperialist agents themselves.  

So I'm told. 

But what do I know."


fooladi

Rosie: Majid should translate

by fooladi on

Although I'd doubt it would sound as funny. He writes good satirical farsi, I appreciate his writing a lot.


Rosie.

Fooladi,

by Rosie. on

I can't read the blog but as for the photo, by Jove, I think you've got it! He looks to be about the same age. 30-ish. The one with hyperthyroid and the gun.


fooladi

I think it's the "ingilis bassiji commando"

by fooladi on

The guy who threatens all with hanging and hand chopping since joining the forum yesterday


oktaby

I think this could be same as the amg-whatever

by oktaby on

or Yousef  :)

OKtaby