نوش جان و روانتان باد

Majid
by Majid
12-Dec-2008
 

از خود چو بیرون میشوم یارم بغل وا می‌کند

چون خویش را گم می‌کنم خود را هویدا می‌‌کند

در گیر و دار مستی دیشب ربود از من دلی‌

چشمش گواهی میدهد ابروش حاشا می‌‌کند

چون پنجه آن آشفته مو از زلف بیرون میکشد

یک شهر در دل پیچ و تاب کلبه اش جا می‌ کند

در زیر پای بوته هرزی شقایق له شده

اما برای ماندن سرخش تقلا می‌‌کند

در سینه‌های صیقلی هر لحظه گردد منجلی

کاری که با موسی‌ دمی در تور سینا می‌‌کند

آیینه یی دق کرده‌ام در حسرت دیدار تو

یک انعکاس سبز تو صد عقده را وا می‌کند

//www.gooya.co.uk/eftekhari.html


Share/Save/Bookmark

Recently by MajidCommentsDate
آیت الله جی جی
37
Feb 04, 2011
Iranian rappers and Persian porn!
4
Jan 26, 2011
به مُرده که رو بدی.....
4
Jan 19, 2011
more from Majid
 
Khar

Very...

by Khar on

SEXY! Thanks.


bajenaghe naghi

majid jan

by bajenaghe naghi on

i like this poem very much. merci for posting it. 


default

Very nice,

by Anonymous - Thank You (not verified) on

Very nice! Thanks for sharing.


IRANdokht

beautiful!

by IRANdokht on

I love Eftekhari's voice! This song is different but nice and the poem is just beautiful. Thanks Majid khan you made my day!

در زیر پای بوته هرزی شقایق له شده

اما برای ماندن سرخش تقلا می‌‌کند


Souri

Very nice selection

by Souri on

I liked this poem a lot. Actually it sounds more beautiful, when I read it rather than listening to the song. Overall, a very nice and meaningful poem. thank you.