صد و بیست و ششمین زادروز دکتر محمد مصدق را گرامی میداریم


Share/Save/Bookmark

Masoud Kazemzadeh
by Masoud Kazemzadeh
07-Jun-2008
 

//www.mossadeq.com/languages/farsi/index.htmlصد و بیست و ششمین زادروز دکتر محمد مصدق را گرامی میداریم

مصدق صخره‌ی غول‌ پيكری بود كه تكيه بر خاك ميهن داشت و زيرساخت استواری بود براي هر جنبشی كه پس از او پديد آمد

بخشی از سخنان زنده یاد داریوش فروهر در مراسم ۱۴اسفند ۱٣٥۷


دکتر محمد مصدق فرزند راستین انقلاب مشروطیت ایران، رهبر نهضت ملی و جنبش ملی کردن صنعت نفت و نماد آزادی و استقلال و همبستگی ملی ایرانیان است. میراث فکری و فرهنگی مصدق و یاران همرزمش و همه آزاد زنان و آزاد مردان جنبش ملی، پشتوانه بزرگ جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران میباشد
اکنون که ملت ایران هرچه بیشتر شاهد بن بست تاریخی رژیم فقهاست و به ورشکستگی و پوچی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیت جمهوری اسلامی پی برده است و حکام رژیم نیز خود ناچار به این امر تکان دهنده اعتراف میکنند، صحنه گردانان نظام میکوشند تا با استفاده از نام و وجهه مصدق و فاطمی بیهوده برای خود اعتبار و مشروعیت دست و پا کنند
کار و پیکار خستگی ناپذیر دکتر مصدق در راه برپائی دولت حقوق مدار و ایجاد حاکمیت ملی و جامعه ای با موازین عرفی و مبتنی بر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، امروز شفافتر و گسترده تر از هر زمان مورد اقبال نسل جوان و فعالان جنبش ملی و دموکراتیک ایران واقع گردیده است
زمان و محل برگزاری مراسم ساعت شش بعد از ظهر روز شنبه چهاردهم ژوئن سال ۲۰۰۸ Caritas, Stolzestr.1a, 50674 Köln
(Barbarossaplatz, Luxemburger Str., Gabelsberger Str.)


Share/Save/Bookmark

more from Masoud Kazemzadeh
 
Nadias

Solh

by Nadias on