هدیه روز کارگر: "ای شادی ای آزادی" شاهکاری ا ز شجریان

MM
by MM
22-Apr-2010
 

شاهکاری جدید از شجریان که شاید تا کنون نشنیده باشید: "ای شادی ای آزادی"- تقدیم به کارگران شرافتمند ایرانی به مناسبت روز جهانی کارگران.


Share/Save/Bookmark

more from MM
 
MM

Thank you Irandokht - nicely written

by MM on

.


IRANdokht

FB jan

by IRANdokht on

mokhlesim ;-)

IRANdokht


Fouzul Bashi

به به ایراندخت جان، کجایی تو بابا؟!

Fouzul Bashi


صفا آوردی دوست عزیز.  کجایی تو بابا ؟ آخه دلمون پوسید بدون شما که:) 


IRANdokht

This is beautiful Thank you

by IRANdokht on

ای شادی آزادی!
ه.الف سایه
ای شادی آزادی
روزی که تو بازآیی
با این دل غم‌پرورد
من با تو چه خواهم کرد
ای شادی آزادی
روزی که تو بازآیی
با این دل غم‌پرورد
من با تو چه خواهم کرد
غمهامان سنگین است
دلهامان خونین است
از سر تا پامان خون می‌بارد
ما سر تا پا زخمی
ما سر تا پا خونین
ما سر تا پا دردیم
ما این دل عاشق را
در راه تو
آماج بلا کردیم
می‌گفتم روزی که تو بازآیی
من قلب جوانم را
چون پرچم پیروزی
برخواهم داشت
وین بیرق خونین را
بر بام بلند تو
خواهم افراشت
می‌گفتم روزی که تو بازآیی
این خون شکوفان را
چون دسته گل سرخی
در پای تو خواهم ریخت
وین حلقه بازو را بر گردن مغرورت
خواهم آویخت
ای آزادی
ای آزادی
ای آزادی
بنگر آزادی
این فرش که در پای تو گسترده‌ست
از خون است
این حلقه گل خون است
گل خون است
ای آزادی
ای آزادی
ای آزادی
ای آزادی
از ره خون می‌آیی اما
می‌آیی و من در دل می‌لرزم
می‌آیی و من در دل می‌لرزم
این چیست که در دست تو پنهان است؟
این چیست که در پای تو پیچیده‌ست؟
ای آزادی آیا با زنجیر می‌آیی؟

 


MM

FB and F: thanks - comrade: what is w/ !

by MM on

.


fooladi

Thank You

by fooladi on

Beautiful song!


comrade

Viva socialism!

by comrade on

Capitalism is the root of all evil.

Fouzul Bashi

MM, it is excellent!

by Fouzul Bashi on

Thanks for posting.