چي به سر ما اومده


Share/Save/Bookmark

Monda
by Monda
30-Nov-2008
 

First Grade Textbook, edition 1387. (To the Original writer: Congratulations on your wonderful creativity!)

کتاب اول دبستان چاپ سال 1387

الفبا از پ ، و ، ل شروع میشه ،بابا دیگه آب نمیده چون اداره آب و فاضلاب آب رو قطع کرده ،دهقان فداكار پير شده و دنبال چندر غاز مستمری از این اداره میره تو اون اداره، مرغا هورمون خوردن و خروس شدن، خروسا مامانی شدن برای مرغا عشوه میان و ناز میکنن، سن ازدواج مرغا بالا رفته دیگه تخم نمی کنند،چوپان دروغگو عزيز شده و کلی طرفدار داره، شنگول و منگول بزرگ شدن و گرگ شدن مامانشونم دو سه روزیه رفته تایلند گیساشو ببافه، دارا و سارا رفتن فرانسه کبابی باز کردن، كوكب خانم رفته یه ماکروفر سامسونگ خریده و دیگه حوصله مهمونداری رو نداره و جواب تلفن رو هم نمیده، كبري موهاشو مش کرده و تصميم گرفته دماغشو عمل كنه، روباه و كلاغ دستشون تو يه كاسست، حسنك گوسفنداشو فروخته و پیکان خریده مسافرکشی می‌کنه، آرش كمانگير معتاد شده و دیگه سنگ هم نمی تونه پرت کنه، شيرين، خسرو و فرهاد رو پيچونده و با دوست پسرش رفته کوهرنگ اسکی، رستم و اسفنديار اسباشونو فروختن و موتور خریدن ميرن كيف قاپي،پتروس از بس با دوست دختراش چت کرده انگشت درد گرفته و دیگه نمی تونه انگشتشو بکنه تو سوراخ سد، خانواده آقای هاشمی دیگه بنزین ندارن برن مسافرت در ضمن دل خوشی هم از راه و سفر ندارن چون آخرین باری که تو راه گوشت کبابی خریدن چوپان دروغگو گوشت خر بهشون فروخته، لک لکه دیگه نیاز نداره دو ساعت مخ ماهیا رو بپیچونه که ببردشون به یه رودخونه بزرگتر و پر آب تر تا اونجا بخوردشون چون ماهیا ترجی میدن لک لکه تو آسمون بخوردشون تا اینکه از فرط بی آبی و تشنگی تو برکه خودشون واسه یه چکه آب لح لح بزنن ...

راستي چي به سر ما اومده


Share/Save/Bookmark

Recently by MondaCommentsDate
Dance in Iranian Movies
4
Jun 17, 2012
Mellow
12
Feb 08, 2012
Sing for You
3
Jan 17, 2012
more from Monda
 
Monda

Ebi jaan

by Monda on

the message that I got was: access denied. It is too bad. I am disappointed. I'm going to contact cousin in Europe to see if they can enter the site.


ebi amirhosseini

Monda jaan

by ebi amirhosseini on

It gives me this message:

The website cannot display the page

 

Am I doing sth wrong?!

sepaas


Monda

Ebi jaan

by Monda on

I appreciate your search.

Here's link for Farsi textbooks in pdf: //chap.sch.ir/MaghtaList.asp


ebi amirhosseini

Monda jaan

by ebi amirhosseini on

 Is this the link:

//medu.ir/

cheers


Monda

Ghorrbaan e hamegi!

by Monda on

I'm glad you enjoyed this little share.

Nazy joon, we didn't have Hashemi family during my time, but now I'm curious to read up on their previous vacation plans! There's a free link to current textbooks through IR Ministry of Education which I posted here few years back. Now I gotta search for that again :o)


bajenaghe naghi

monda jan

by bajenaghe naghi on

merci. very nice post.


ebi amirhosseini

Monda jaan

by ebi amirhosseini on

Sepaas


ThePope

Very nice

by ThePope on

and original indeed.

Monda, thanks for sharing...


Nazy Kaviani

Monda!

by Nazy Kaviani on

Fancy seeing you in the blogs section!

Thank you for sharing the humor. I remember the Hashemi Family's travels from my children's grade school textbooks! I was wondering what they were up to these days! Sad and funny.


Monda

Note to the unknown original writer

by Monda on

Congratulations on your wonderful creativity!