بوسه های باران

Monda
by Monda
20-Aug-2009
 


Homayoun Shajarian :
بوسه های باران
به یاد استاد «شفیعی کدکنی» که غریبانه ترک وطن کرد

//www.homayounfans.com/post-20.aspx

www.homayounfans.com Source: www.homayounfans.com دوستان عزیز، سلام ...همانطور که میدانید چندی پیش کلیپ تصویری همآوازی شوشتری را ــ که توسط اساتید موسیقی ایرانی در فستیوال فز مراکش اجرا شده بود ــ در وبلاگ قرار دادم. امروز نیز کلیپ بوسههای باران را آماده کردهام که امیدوارم مقبول واقع شود. ...


Share/Save/Bookmark

Recently by MondaCommentsDate
Dance in Iranian Movies
4
Jun 17, 2012
Mellow
12
Feb 08, 2012
Sing for You
3
Jan 17, 2012
more from Monda
 
Monda

Dears Mehrban va MPD

by Monda on

Here I am sharing Homayoun Shajarian's touching piece on Ostaad Kadkani's departure.

I did not realize that your comments on my previous post would remain. My apologies! 


Mehrban

Very clever,

by Mehrban on

a simple and generally accurate report on the state of the Iranian economy.  Thanks Monda 


Monda

the poem

by Monda on

 

شعر بوسه‌های باران

ای مهربان‌تر از برگ در بوسه‌های باران
بيداری ستاره، در چشم جويباران

آيينه‌ی نگاهت، پيوند صبح و ساحل
لبخند گاهگاهت، صبح ستاره‌باران

بازآ كه در هوايت خاموشی جنونم
فريادها برانگيخت از سنگ كوهساران

ای جويبار جاری! زين سايه برگ مگريز
كاين گونه فرصت از كف دادند بی‌شماران

گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم
بيرون نمی‌توان كرد حتی به روزگاران *

بيگانگی ز حد رفت، ای آشنا مپرهيز
زين عاشق پشيمان سر خيل شرمساران

پيش از من و تو بسيار بودند و نقش بستند
ديوار زندگی را زين گونه يادگاران

وين نغمه‌ی محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی‌ست آواز باد و باران