من و شب یلدا


Share/Save/Bookmark

من و شب یلدا
by Orang Gholikhani
16-Jan-2008
 

شبی بدنیا آمدم

چندی قبل از شب یلدا

 

چه ساعتی نمیدانم

آنشب همش سکوت بود

»«»«»«»«»«»«»«»«

 

از مادرم پرسیدم

چه ساعتی آمدم دنیا

گفت چرا خواهی ساعت دردم

گفتم برای دیدن آینده ام

گفت آینده جلوی نگاه تو ست

برو خدا نگهدار توست

»«»«»«»«»«»«»«»«

آینده جلویم بود و با نگاه مرا میطلبید

برگشتم گذشته را ببینم

باز آینده آنجا بود

گذشته با آینده جه فرقی دارد

خاطره با امید جه مرزی دارد

گذشته را زیبا جلوه میدهیم

آینده را زیبا آرزو میکنیم

»«»«»«»«»«»«»«»«

خواستم گذشته را فراموش کنم

ترس آینده را محو کنم

شراب حال را در شب یلدا نوش کنم

ساقی گذشت از پیشم

دید که چقدر افلیجم

گفت مست نشدی چه باک

شب یلدا دراز است و دل ما پاک


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
ebi amirhosseini

Orang Jaan

by ebi amirhosseini on

 Sepaas for everything.!!

Good GPS.lol 

Ebi aka Haaji


Orang Gholikhani

Thanks Souri Jan

by Orang Gholikhani on

Thank you very much,

I hope be able to remember your birthday date too. I'm not so good in that :-)

Ghorbanat.

Orang


Souri

Orang jon tavalodat Mobarak!

by Souri on

Happy Birth Day to you Orang aziz!

I wanted to send a message at fb, but strangely I didn't find a way to post anything!!!

I'm not so familiar with fb, but it seems that it has been change recently ?

May all your wishes come true, my dear friend.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Anahid Hojjati

Orang jan, this is such an excellent poem

by Anahid Hojjati on

This is such a gorgeous poem, Orang jan. No wonder then that each year, it comes back to you


Orang Gholikhani

Abahid jan & K. jan, It was 2 years ago but stil alive!

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comments.

I wrote it 2 years ago but each year it comes back to me.

Orang

 


Khar

Priceless!

by Khar on

Thanks Orang Jaan, I love it!

 ......

خواستم گذشته را فراموش کنم

ترس آینده را محو کنم

شراب حال را در شب یلدا نوش کنم

ساقی گذشت از پیشم

دید که چقدر افلیجم

گفت مست نشدی چه باک

شب یلدا دراز است و دل ما پاک


Anahid Hojjati

Beautiful poem, dear Orang

by Anahid Hojjati on

Thanks for sharing your great poem with us.You wrote:

 

گذشته را زیبا جلوه میدهیم

آینده را زیبا آرزو میکنیم

 

This is very true. Have a great Yalda.


IRANdokht

Happy birthday Orang

by IRANdokht on

And have a nice and warm shabe-Yalda too!

:0)

IRANdokht


default

It was nice.

by Anonymous (not verified) on

It was nice.