هوا سرد است


Share/Save/Bookmark

هوا سرد است
by Orang Gholikhani
17-Oct-2009
 

هوا سرد است

 

برگ زرد خود رها میکند

 

از منت درخت خسته

 

تو را میبینم در خزان

 

در آینه  مخدوش  زمان

 

فرق ما ژرفای یک عمر

 

یک دنیا

 

شباهت  ما  زجر یک  عمر

   

هوا سرد است

 

شادی سبز دور میشود

 

مهر تو هنوز اینجاست

 

حتی اگر زمان دشمن ماست

 

باید روزی برخاست و گسیخت

 

از این دنیا

 

از گرمای مرطوب لانه مبهوت

   

هوا سرد است

 

این پا نمیداند کجا میرود

 

هنوز کلافه  و مردود از گذشته

 

با صدای  ناله درختی از ریشه بیگانه

 

خسته از  گذشته گیج از آینده

 

باید روزی آشتی کرد و ساخت

 

با این دنیا

 

با مردی از گذشته تنها و بی تقوا

 

آری هوا سرد است

 

اورنگ

 

Oct 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

You are right

by Orang Gholikhani on

Yes the right is barkhasst, when I wrote it Barkhisst came to me with Gossikht sponaously as a good sound and I didn't check.

Actually Barkhast seems good too and I'll change it. thanks for correcting me.

I'm happy you liked this one as I wanted to try a new rythme and structure.

Ghorbanat.

Orang


Souri

Orang jan

by Souri on

Salam,

I loved your poem, which gives me a taste of Paris in Fall that I had known for a long while :0)

I felt myself walking in Pere-la-Chaise cemetery and looking at those yellow and red leaves over the gravestone!

Why? Because I have experienced that moment.

One question though, this Molla loghati asks you :

Is Barkhist, a correct word? Isn't it "barkhaast"  ?

Although I know you are a noavar in Persian poetry and  I love it!!

Thanks for sharing.