آغوش

آغوش
by Orang Gholikhani
15-Dec-2011
 

به آغوشم بگیر

که گرمای دلم رفته

وجودم درد شده

جادو به دشت رفته

به آغوشم بگیر

که تار و پودم شک گرفته

خدا عاجز شده

فرشته بالش شکسته

به آغوشم بگیر

که دنیا را جهل گرفته

امید باطل شده

دلم امشب گرفته

به آغوشم بگیر

ای قاتل غم

که پژمرده شده

ساقی ز دیدم

به آغوشم بگیر

که در آستانه برگ

خا طرم آزاد شده

برای بوسه مرگ

اورنگ
Dec 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

well said ali jan !

by Orang Gholikhani on

:-)

ghorbanat

orang


Ali P.

in dame eidi ...

by Ali P. on

به آغوشم بگیر


Orang Gholikhani

Hichi zendegi shod

by Orang Gholikhani on

Thanks Souri jan,

Orang


Souri

Chi shod?

by Souri on

che sher gham-gini....

in dame eidi delemoon gereft :-(

Though it was very nice , Orang jon. Thank you.