خوشبختی دیگران


Share/Save/Bookmark

خوشبختی دیگران
by Orang Gholikhani
31-Aug-2012
 

چه زیباست خوشبختی دیگران

چه زود گذر غم انتخاب زمان

چه احساسی عجیب این تصور

وظیفه انجام داده شده

ایثار مطلق بی هدف

همه بارها گرفته بجز عشق

تحمل خنده کوچک تمسخر

بدنبال سلامی بر کنجه لب

بدنبال خوشی های کوچک

چه دور دست

خوشبختی تلقین شده از ماورای قرنها رنج

چه دور دست

آن پروانه سپید گمشده در باد

که میان دستانت گرفتی

چه احساسی عجیب این معمای غیرقابل حل

یافتنش آرزوی یک عمر زندگی

نگه داشتنش در مشت

کشتن باور به ایده آل

---

برای دوبار زیستن

دستها را باید گشود

شک تنهائی را درید

زمان به آتش کشید

باورهای القا شده رها کرد

و به آینده اعتماد

--

هر پروانه عمری دارد

و هر عمر یک پروانه

گلی تازه          عطری تازه

فقط برای عشق

پروانه سرابی بیش نبود

که در گرما بخار شد

اورنگ

Aout 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی سوری جان

Orang Gholikhani


خوشحالم کردی سوری جان

اورنگ


Souri

اورنگ جان ، این یکی‌ از بهترین شعر‌هات بود

Souri


واقعا زیبا، بسیار عمیق و پر از احساس.

چقدر شیوا بیان کردی. با تمام روحم  این ستور رو حس کردم :

 

چه دور دست

خوشبختی تلقین شده از ماورای قرنها رنج

چه دور دست

آن پروانه سپید گمشده در باد

که میان دستانت گرفتی

چه احساسی عجیب این معمای غیرقابل حل

یافتنش آرزوی یک عمر زندگی

نگه داشتنش در مشت

کشتن باور به ایده آل

---

برای دوبار زیستن

دستها را باید گشود

شک تنهائی را درید

زمان به آتش کشید

باورهای القا شده رها کرد

و به آینده اعتماد

...................

 

دست مریزاد اورنگ جان، محشر بود.

 


Orang Gholikhani

مرسی آهنگ جان

Orang Gholikhani


مرسی 

اورنگ


ahang1001

بسیار زیبا نوشتید

ahang1001


 

هر پروانه عمری دارد

و هر عمر یک پروانه