عید آنروز مبارک بادم٬٬٬

Parham
by Parham
20-Mar-2011
 

وطنم ایرانم ، عيد آنروز مبارك بادم
كه تو آبادي و من آزادم

ــ شاعر ناشناس ــ


Share/Save/Bookmark

more from Parham
 
Parham

بســـــــــیار زیبا

Parham


ممنون عینک!٬
دوستان دیگه، عید همگی مبارک! سال خوبی رو براتون آرزو میکنم٬


aynak

آسمانت بی غبار ، ایران من

aynak


 آسمانت بی غبار   ایران
من  -مرد مت   از  غصه دور- 
بزم عشقت پر سرور-   بخت و  تقدیرت قشنگ -
عمرشیرینت بلند -
سرنوشتت تابناک  -
خاک پاکت آرزو دارم  شود -
روزی رها -

May we all have good dreams.


Bavafa

نوروزت شما پیروز

Bavafa


 

Mehrdad


vildemose

Too true.. Ha roozet

by vildemose on


MM

نوروز happy

MM


.


Parham

ممنون

Parham


مال شما هم همینطور!٬


Mehrban

پرهام خان

Mehrbanبهرحال،

نوروزت پیروز.