پس چی شد اون حق مسلم ما؟؟

پس چی شد اون حق مسلم ما؟؟
by Patriot
21-Oct-2009
 

یک زمانی قرار بود ما ذره‌ای از مواضع هسته‌ای خود عدول نکنیم. قرار بود تعلیق غنی‌سازی خط قرمز ما باشد. قرار بود انرزجی هسته‌ای حق مسلم ما باشد. پس چی شد؟

لابد آقایون فردا میگویند: غربی‌ها میخواستند ۱۰۰ گرم از سهمیه اورانیوم غنی‌شده ما را کم کنند که ما با اقتدار و صلابت قبول نکردیم و آنها بالاخره مجبور شدند نیم کیلو اضافه‌تر به ما بفروشند!

کارهای این حکومت مثل مرد معتادی است که زورش فقط به زن و بچه‌هایش میرسد و هر روز آنها را زیر مشت و لگد می‌گیرد ولی وقتی بیرون میرود برای نیم مثقال تریاک یا حشیش به هر کس و ناکس التماس میکند.

بچه‌های ولگرد توی خیابان اذیت‌اش می‌کنند٬ کلاهش را بر‌میدارند و فرار می‌کنند. گاهی هم انگشت به ماتحتش می‌رسانند ولی او جرات مقابله با آنها را ندارد ولی درعوض وقتی به خانه برمیگردد تلافی‌اش را سر زن و بچه‌اش درمی‌آورد!

Text From Molla Hassani's blogs

Photo from an April 15, 2006 Aftab News report on the celebration of Iranian scientists success in developing uranium enrichment technology.


Share/Save/Bookmark

Recently by PatriotCommentsDate
Come to Gilan with me!
-
Oct 15, 2012
Mojahedin Commercial: 1-800-MEK-MEK
8
Oct 03, 2012
New Spicy Jihad Episode: MEK to the Max
5
Oct 02, 2012
more from Patriot
 
Abarmard

hmm what is she thinking

by Abarmard on

The lady is looking at the green penis and thinking... ;)

Perhaps a thingi from Orion?

//en.wikipedia.org/wiki/Orion_(Star_Trek)

(Special message for DK, kako hal kona, bebin si khot chi kerdam)

Patriot, Iranian position has been the concept of technology and know how. they got to a good level of knowledge. Now the point for Iran is to have the technology in case Russia fails to deliver the fuel, and ability to built a "bomb" within a few months if there is an attack. This is my opinion and not the Iranian position, of course.