روز مادر اینجاست

Piyalechi
by Piyalechi
08-May-2010
 
روز مادر اینجاست.
مبارک باد مادران را روزشان.
و به سلامتی همه مادران،
همه نوش...

"روز مادر" برای مادر
فقط روزی دگر است
که در آن دلش و روحش
با شعله بیمی دگر
در آتش عشق کودکش 
دوباره می سوزد.
و چند تار دگر
از گیسوان مادرانه اش
رنگ خاکستر می شود...

آخر سنگین ترین عهده را
مادر زمین،
مادر همه مان و همه چیز،
به شانه مادر نهاده.
دلم برای مادرم و همه مادران
همیشه می سوزد...

ببخشایمان مادر،
هر آنگه که
قدرت ندانیم و
هر آن که دلت را
با نادانی بچگانه میشکنیم...

ببخشایمان مادر
چون بچه ایم، نمیدانیم...

نوش...


Share/Save/Bookmark

more from Piyalechi