فرخ ترین،فریدون/ کاری از صبا واصفی

Saba Vasefi
by Saba Vasefi
30-Jan-2012
 

فریدون فرخزاد،شاعر، برنامه ساز، خواننده، بازیگر و فعال سیاسی ایرانی معترض به حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که در منزل مسکونی خود در شهر بن آلمان ترور شد. در این کار پوران فرخزاد از قتل برادرش می گوید.


Share/Save/Bookmark

more from Saba Vasefi
 
Jeesh Daram

....

by Jeesh Daram on

Anahid,  please don't get offended by my comment. As you know most if not all my comments are mindless and nothing to linger on for too long. I do like your poetry.


Anahid Hojjati

another

by Anahid Hojjati on

mindless anti poet comment

i wonder how foreign agents think about geniuses who call themselves jd. 


Jeesh Daram

....

by Jeesh Daram on

بسیار کار خوب و ارزنده ای بود.  به احتمال زیاد عوامل خارجی نیز در ترور فرخزاد با دولت ایران همکاری داشتند.  بطور کلی اگر دقت کنید هر صدایی که بصورت یک قهرمان برای آزادی ایران برخیزد با ترور ساکت میگرد و در اکثر آنها دست و نفوذ اجانب کاملا آشکار است. ولی همین دستهای خارجی و عناصر ایرانی آن به افرادی که تریاکی هستند و گهگاه نطقی میکنند و از شاه بد میگویند کاری ندارند. قابل تعمق است که  تنها سازمان هایی که عناصر خارجی و داخلی هر دو با آن موافقند و کاری بکارشان ندارند اانواع خانقاه است و برنامه های شعر و شاعری و عاقبت گرایی و انزوا و درویشی و دریوزگی