اوباما و همسر مش حسن


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
16-Nov-2008
 

مش حسن با دو عدد گاو ز صحرا آمد
با زنش گفت به شادی که اوباما آمد!

پلوئی دم بکن و پوست بکن بادمجان
که به جانم هوس مرغ و مسما آمد

همسرش گفت که این سمت نیامد، دیدم!
به گمانم که در اطراف یو.اس.آ. آمد

تازه با رأی من و تو که نیامد سر کار
روی آرای همان مردم آنجا آمد

چه کند فرق برای من و تو، بیچاره؟
درد ما را مگر او بهر مداوا آمد

گاومان شیر فزونتر بدهد از فردا؟
بابت ذوق زیادی که اوباما آمد

یا که گاو نرمان هم پس از این شیر دهد؟
روی شوقی که طرف با هی و هورا آمد؟

کو برنجت که پلو خواستی از بهر ناهار؟
مرغ بریان مگر از عالم رؤیا آمد

آنچنان ذوقزده آمده ای، پنداری
که پسرخاله ات از قریۀ بالا آمد

رفع تبعیض نژادی خبری شیرین بود
که به صبحانۀ ما مثل مربا آمد

لیکن این مرد سیاهی که دلت را برده
نه سیاهی است که در قصه و انشا آمد

این سیاهیست که با پول سفیدان جهان
پی افزایش سرمایه به سودا آمد

«آن سیه چُرده که شیرینی عالم با اوست»*
فرصتش ده که ببینی پی یغما آمد

همچنان در به همان پاشنه خواهد چرخید
این یکی از پی نو کردن لولا آمد

چشم پر ماتم افغان و عراقی روشن
بوش تازه نفسی تازه به دنیا آمد

به طرفدار محمد مگرش رحم آید
اینکه با همرهی امت موسا آمد

همسر مشدی حسن گفت «اوبامازدگی»
میکروبش از نفس خاتمی ما آمد

نظر مشدی حسن چون ز اوباما برگشت
با دوتا گاو خودش جانب صحرا برگشت!

-------------------------------
*مصراع از حافظ.

شعر از هادی خرسندی


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Irooni Baba

battle?

by Irooni Baba on

If this is battle of intelligence, all I've got to say is:

Jaleh and Kalantari&:  please step to the front of the class for your trophies.  This battle is O V E R.

LMAO

Souri. I hopes I don't hear you complaining about people calling names again.  Your words are insulting.


Souri

Battle of intelligence !

by Souri on

correction **

I mean : I don't care about this.


default

souri

by Kalantari 7-vakil alroaya (not verified) on

that shows your level of inteligence!.
I second jaleho on case of Iraj.


Souri

Jaleho

by Souri on

At the risk of disappointing you, I approve Khorsandi in %90 of his works!

In the contrary, I find Iraj Mirza, one stupid, lowclass, bishoor and ahmagh person (and this, I just learned it lately when I had to do more researches on his job)


Jaleho

Funny Souri,

by Jaleho on

At the expense of making even more enemies here among all of Khorsandi fans....

As funny as Khorsandi would write, and as ashghal va bi-maani as Khorsandi writes :-) 

 

Poor Khorsandi if he could use his talent like Eshghi or Iraj, he could actually last a bit longer!