شعر طنز

Souri
by Souri
03-Dec-2008
 

This video is very funny, hope you enjoy.

Listen carefully:


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Souri

Agha :-))

by Souri on

Ahh, pas vase in bood ke man "featured" nashodam ?? medaale tala ro ghablan yeki dige borde boud ?  :P)


default

souri

by Agha (not verified) on

Same video was posted by "miracle0818" last week, click below:

//iranian.com/main/node/49200


default

عاشورا و اجنبی !!

Kalantari 7-vakil alroaya (not verified)


گویند در روزگاری نه چندان دور فردی اجنبی در هنگام عزاداری سید الشهدا آقا امام حسین در خیابانهای تهران پرسه میزد. از فردی پرسید این مردمان جرا بر سر میکوبند و شیون میکنند ؟ پاسخ شنید که ای اجنبی امامشان کشته شده.اجنبی پرسید : کی که من خبر نشدم؟ پاسخ شنید : هزار و چهار صد سال پیش !. اجنبی گفت : ای بدبخت مردم که تازه خبر پس از این همه وقت به آنها رسیده !!.

نتیجه اخلاقی :
سوری با اجازه شما این اتفاق 1400 ساعت قبل در سایت گذاشته شده بود !! خبرش تازه به شما رسیده !! برای همین هم است که بلاگ شما در صفحه اصلی به معرض دید همگان گذاشته نشده است ! آخه خیلی خیلی دست اول بود !!
اینهم لینک مربوطه :

//iranian.com/main/blog/miracle0818/tanz-...


Souri

ey agha

by Souri on

pas chera man "featured" nashodam, in shere be in ghashangi ro inja post kardam  :-)))


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Wonderful selection.