داستان كفش


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
20-Dec-2008
 

 

تصاوير و اخبار لنگ كفش رو همه شنيديد درسته ؟

 اين رو هم  شنيدين كه كفشهاي مذكور 250000 دلار قيمت گذاري شده ?

اين اتفاق مهم عواقب و حواشي و عوارض بسياري در پي خواهد داشت كه بنده به تعدادي از آنها اشاره ميكنم و همچنين پيشنهادهايي هم در اينباره دارم:   

گراني كفش :

ازاين به بعد كفشهاي پاره و اسقاطي خود را دور نريزيد زيرا روزي بكار آيد و با توجه به اتفاق رخداده و شروع انتفاضه هاي كفشي و تظاهرات كفش به زودي شاهد صادرات كفش به كشورهاي ستمديده خواهيم بود ...

پس كفشهايي رو كه حتي بازيافت هم از شما نگرفته و مدتهاست كه در فكر خلاص شدن از آنها هستيد را در زير بالش خود پنهان نماييد . 

گراني فرش :

از آنجا كه فرش باعث جدايي كفش است يعني « با كفش وارد فرش نشويد » بوش و دوستان تصميم گرفتند در تمام مراسم و سخنرانيها فرش انداخته و حضار مجبور به درآوردن كفشهايشان شوند بنابراين ما هم به عنوان يكي از قطبهاي توليد فرش ميتوانيم از اين قضيه سود استفاده را ببريم . ( البته در صورت فراگيرشدن اين موضوع ميتوانيم به صنعت جورابسازي هم اميد رشد شديد اقتصادي بدهيم چون در صورت نداشتن كفش اين جورابهاي گوله شده و خوشبو معترضين است كه به سرو صورت مستكبرين خواهد خورد . ) 

بالا رفتن فيلمهاي كفشي :

 مانند كفشهاي ميرزا نوروز – من ترانه 15 كفش كتاني دارم ( اسم اين فيلم رو هميشه قاطي ميكنم . ) – بچه هاي آسمان و ... 

ساخت فيلمهاي كفشي :

ديشب خواب كفشاتو ديدم آيدا – گرگ نامرد و كفشدوزك مهربان – بوي كفش – بوسه بر كفش – سرو بپا ( در اين فيلم بطور غير مستقيم به كفش اشاره شده ) – روكشي بر جوراب دوست   – كفش دزدها به بهشت نميروند – جا كفشي براي چند نفر – كيف و كفش رسيد - 

نوشتن كتابهاي كفشي :

كفش الاسرار – كفش الپرتاب – مكافشه – كفاشنامه – بز شنگوله پا – بابا لنگه كفش  ( برگرفته از بابا لنگ دراز ) – پري هارتر و اژدهاي بدون كفش و ...

ضرب المثلهاي جديد : 

پاتو از تو كفش بزرگترا در بيار – هر كه كفشش بيش برفش بيشتر – پا تو كفش نميرفت جوراب به شستش ميبست – كفش به كفش ميگه توت سياه – هر كفشي كه خار  آيد روزي به كار آيد – كفش مزن مغز كسي اول سرت بعدا" سرش – اگه واكس زني برو كفش خودتو پرت بكن !! – 

و اما شعر هايي كفشي كه سروده خواهد شد : 

شعر نو : 

فرش را جمع مكنيد

كفش را پرت نكنيد

شايد اين كفش قشنگ

بخورد بر سر آن پير خدنگ

شايد آن پاشنه تخت

بجرد* مغز سري .... هر چند سخت 

* بجرد = پاره كند 

يا 

كفشها را بايد شست

جور ديگر بايد رفت

شصت را دركفني ديگر بايد برد

كفش را در ترك ديوار بايد جست 

يا 

حماسي: 

كفش من تنگ شده است                         كفش من سنگ شده است

كفشكي تنگ و خراب                           شده است سنگ عذاب

پرت خواهم كرد آن را به هوا                 برود بر جايي كه شدست درد و بلا

 

آه اي كفشك من 

 نكش آن غولك بي هوش و حواس             تو ببار در دل او ترس و هراس

ضربتم نيست به اندازه درد كفشي          كه همه دانند كه آن چوب خداست 

يا كمي حماسي و حسي تر: 

ديگه اين قوزك دست* ياري پرتاب نداره

ديگه اين پاي شكسته ناي رفتن نداره

كفشاي هميشه پاره ميل موندن نداره

بر سر جهل و قصاوت شعر سرودن نداره 

ديگه اين كفش سياه يكدونه دشمن نداره !!!

يكدونه لنگه ي كفش، ضربي به مقصد نداره 

بيا تو كفشاتو پرت كن كه پاهاتو ببينم

كفش من با كفش تو ضربتي بر كوه ميزنه  

بند من با بند تو بندي به بندان ميتنه

بند كفشم گره بر قلب عزيزم ميزنه 

 * قوزك دست = نميدونم كجاي دست هست ولي هست 

كليه مطالب فوق به قلم وتوس 

يك لنگه كفش رها شد ببين چها شد ....

آبدارچي بازنشسته فدراسيون اتومبيلراني ( وتوس )

 


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri