فریاد


Share/Save/Bookmark

فریاد
by Souri
09-Aug-2009
 

مهدی اخوان ثالث

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود
من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر دود
وز میان خنده هایم تلخ
و خروش گریه ام ناشاد
از درون خسته ی سوزان
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ی فریاد


خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
همچنان می سوزد این آتش
نقشهایی را که من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بی ساحل
وای بر من ، سوزد و سوزد
غنچه هایی را که پروردم به دشواری
در دهان گود گلدانها
روزهای سخت بیماری


از فراز بامهاشان ، شاد
دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب
بر من آتش به جان ناظر
در پناه این مشبک شب
من به هر سو می دوم ،
گریان ازین بیداد
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد


وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش
آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان

و آنچه دارد منظر و ایوان
من به دستان پر از تاول
این طرف را می کنم خاموش
وز لهیب آن روم از هوش
ز آندگر سو شعله برخیزد ، به گردش دود
تا سحرگاهان ، که می داند که بود من شود نابود
 خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر
وا
ی ، ایا هیچ سر بر می کنند از خواب
مهربان همسایگانم از پی امداد ؟
سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

مهدی اخوان ثالث


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Mehman

زیبا!

Mehman


 

از اشعار و موسیقی و رقص این بلاگ لذت بردم!

 

مم نون و برنج


Khar

Lahzeye Didar - Akhavan Sales

by Khar on

Thanks

 

 

 


Nazy Kaviani

Beautiful!

by Nazy Kaviani on

Persian protest literature at its best. Thank you Souri Jan. The amazing thing to remember is how some of these poems passed through Iran's censorship barriers to reach us.

Here, from Hossein Alizadeh and Mohammad Reza Shajarian's album, Faryad, is another piece of music based on a Fereidoon Moshiri poem. The dance performance, also entitled "Faryad," is by Shahrokh Moshkin Ghalam. The combination is one gem of an artistic collaboration by Iranian artists.


Orang Gholikhani

thanks

by Orang Gholikhani on

nice poem

Orang


Souri

Thanks

by Souri on

ID jan and Farshad jon, I'm glad you liked this poem as much as I do.

Dear Farshad:

Thanks for having asked for the news :) 

It was wonderful. You can join us at facebook and see the pictures I'd posted there. I came to the chat many times to find you, but .....

Hope we can catch up one of those days !

Here's also a very beautiful interpretation of the above poem, by the Shajarians, at Bam concert:

 


farshadjon

Good to see you back, Souri khanom!

by farshadjon on

Merci for the beautiful poem, Souri khanom!

Kojai baba nisti!How was Paris!

 


IRANdokht

Thank you Souri jan

by IRANdokht on

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم

همچنان می سوزد این آتش

نقشهایی را که من بستم به خون دل

بر سر و چشم در و دیوار

What a powerful poem

Thank you for posting