اسمال آقا / سنت گرا


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
23-Sep-2010
 

نسخه جدید ترانه«سوسن خانم» با عنوان «هدیه عروسی مبصر کلاس مدرسه فمینیستی به سوسن خانم و اسمال آقا: شروط ضمن عقد یادت نره!» به بازار جنبش زنان آمد.

متن کامل این ترانه:
- اسمال آقا / سنت گرا
- غیرت بالا / شازده آقا
*
- می خوام بیام در خونتون
- نمی خواد بیای
- امضاء بگیرم ازتون
- نمی خواد بابا
- می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون
- بگم شروط ضمن عقدتون / تا بشه برابر زندگی تون
- بابا می خوام بگم شرط داره عقد، نگو نه، نگو نمی شه
- حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه
*
- اسمال آقا / سنت گرا
- غیرت بالا / شازده آقا
- می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون / بگم شروط ضمن عقدتون / تا بشه برابر زندگی تون
- بابا می خوام بگم شرط داره عقد، نگو نه، نگو نمی شه
- حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه
- تجدید فراش / بی خیالش باش
- بده بهش حق طلاق
*
- حالا نمه نمه می شیم ما برابر
- اسمال آقا، حالا شدی باکلاس تر
*
- می گم حق برابر، بده به من
- می گه کدومشو می خوای، عزیز من
- حالا طلاق ملاقه
- خروج مروجه
- حق خروجه
- هر چی باشه
- شروط عقد 7 تا باشه
- حضانت ام یکیش باشه
*
- حالا بنداز دور تو این غیرت رو
- نپذیر تو رسم این بکارت رو
- حالا امضاء کن تو این شروط رو
- می خوایم بشیم برابر
*
- صبح که اومدی دفترخونه
- گفتم امضاء کن اینا رو ، دونه دونه
- تا بشه زندگی مون یه نمونه
- حق شغل و تحصیل، بی بهونه
- حق طلاق و حضانت دونه دونه ، خودت بده به من آقا، دونه دونه
*
- نگو نمی شه
- نه نمی شه
- نگو نمی خوای
- نه نمی خوام
*
- سوسن خانم / مهریه دوست
- عشوه نیا / دختربلا
- می خوام بیام در خونتون
- نمی خواد بیای
- امضاء بگیرم ازتون
- نمی خواد بابا
- می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون / پاره کنم من اون مهریه تون / تا بشه برابر زندگی تون
- بابا می خوام بگم مهر بالا، هیچ نون و آب نمی شه
- حق طلاق داشته باشی قشنگ ترم می شه
*
- حالا نمه نمه، می شی تو برابر
- سوسن خانم، حالا شدی باکلاس تر
*
- دختر بلا / مهریه دوست
-


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Shazde Asdola Mirza

Now, this is a good Shazde

by Shazde Asdola Mirza on

- غیرت بالا / شازده آقا
- بگم شروط ضمن عقدتون
- حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه
- تجدید فراش / بی خیالش باش


Mehman

بد صدا بود

Mehman


سوری خانم،

آهنگ جالب و بسیار ابتکاری بود ولی نمی دانم چرا خوانندۀ آن اینقدر بد صدا بود. شاید عمدی بوده؟


Souri

Thank you

by Souri on

dear Divaneh aghel, Dr Saadat Noury aziz and Maziar gerami;

This is not my creation and I don't deserve your appreciation, but thanks for having looked at this video.

Although I don't agree %100 with the feministic views expressed in that song,,, but I find in funny. I just posted it for the fun of it.

 


maziar 58

soosan better than esmal

by maziar 58 on

in my opinion even I did hear the song before,although funny in respnoce to the original soosan khanum .     

thanks anyway dastet dard nakooneh souri khanoom.  Maziar


M. Saadat Noury

Great Post

by M. Saadat Noury on

Thanks.


divaneh

Funny and true

by divaneh on

Thanks for posting dear Souri, This is funny whilst also very true.