خون بهای این شهیدان ، این شهیدان


Share/Save/Bookmark

خون بهای این شهیدان ، این شهیدان
by Souri
07-Dec-2010
 

می رسد عمر ستم آخر به پایان ، غم مخور

 

سبز گردد پای تا سر خاک ایران ، غم مخور

 

نوبت تیمور لنگ و نوبت نادر گذشت

 

بگذرد هم نوبت محمود افغان ، غم مخور

 

می گشاید جبرییل عقل  روزی قفل را

 

می شود پیدا کلید درب زندان ، غم مخور

 

رهزنان بردند رخت و اسب و نان و آب را

 

خواب ماندن را گهی سخت است تاوان ، غم مخور

 

شب اگر پر گشته از بانگ سگان هرزه گرد

 

می سراید مرغ حق اما در ایوان ، غم مخور

 

کوکب اقبال این نامردمان  خاموش گشت

 

طالع سبز تو خواهد شد درخشان ،غم مخور

 

گریه کم کن ، اشکهایت را نبینم ، نازنین

 

ننگ اینان کی شود با رنگ ، پنهان..  غم مخور

 

دیگران را دام ها از حیله می سازند و خویش ،

 

عاقبت گردند صید مکر دوران ،غم مخور

 

آسمان و ریسمان را  هر چه با هم بافتند

 

دست خونین شد برون باز از گریبان ، غم مخور

 

کمتر از آزادی ایران زمین هر گز مباد

 

خون بهای این شهیدان ، این شهیدان ، غم مخور

 

تا نفس باقیست دستت را به من ده ، یا علی!

 

ما گذر خواهیم کرد از این بیابان ، غم مخور

 

 

صدیقه وسمقی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Souri

Thank you so much for your contribution

by Souri on

Dear Anita: What a meaningful poem! I just loved it. Truly beautiful. Thank you so much for the kind gesture.

Very dears: Dr Saadt Nouri, Ahang1001, Nazy, Anahid and Majid.

A big thanks to all of you for taking your time and read this beautiful poem of Ms Vasmaghi.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Anita

Thank you, Souri khanoum

by Anita on

با شعری از بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی  :

هرچند دخمه را بسیار خاموش و کور می بینم
در انتهای دالانش یک نقطه ی نور می بینم

هرچند پیش رو دیوار بسته ست راه بر دیدار
در جای جای ویرانش راه عبور می بینم

هرچند شب دراز آهنگ نالین زمین و بالین سنگ
در انتظار روزی خوش دل را صبور می بینم

تن کم توان و سر پردرد پایم ضعیف و دستم سرد
در سینه لیک غوغایی از عشق و شور می بینم

گر غول در شگفت از من پاس گذر گرفت از من
با چشم دل عزیزان را از راه دور می بینم

من کاج آهنین ریشه هرگز مبادم اندیشه
برخاک خود اگر موجی از مار و مور می بینم

طوفان چو در من آویزد ناکام و خسته بگریزد
از من هراس و پروایی در این شرور می بینم

هر جا خلافی افتاده است جای حضور فریاد است
من رمز کامیابی را در این حضور می بینم

هشتاد و اند من، با من گوید خروش بس کن زن
گویم خموش بودن را تنها به گور می بینم


Majid

قند نخور

Majid"نوح در قلب ماست. نوح ما خود ماست! ما باید خودمان را از بیابان و از دریا نجات بدهیم و به مقصد برسانیم! وگرنه غرق و گم می شویم


 


منم همینو میگم!  ما نوح میخوایم چیکار؟  ما دو هزار و پونصد سالَه که تحت استعمار این مردک پیر و پاتال بودَه بودیم !

اصلاً من خودم نوح تعیین میکنم، من تو دهن این نوح میزنم!


M. Saadat Noury

برای سوری بانو وخانم نازی کاویانی

M. Saadat Nouryahang1001

سوری جونم

ahang1001


مادر جون اگه میشه از این به بعد برای من هم فارسی بنویس دیدم که بلدی دوم اینکه من تقریبا هم سن انقلاب و جمهوری اتمی هستم فتنه ای که پس از سی و چند سال فروکش نکنه  به این سادگی خاموش نخواهد شد اما چشم باشه من هم امیدوارم 

Anahid Hojjati

Souri jan, thanks for sharing this geat poem

by Anahid Hojjati on

 

 Great poem Souri jan, thanks for sharing. My favorite part is:

 

رهزنان بردند رخت و اسب و نان و آب را

 

خواب ماندن را گهی سخت است تاوان ، غم مخور


Souri

پس.......

Souri


نازی جان دستمو بگیر لطفا که نیفتم :)


اگه فقط ما ایرانی‌ها معنی‌ همبستگی‌ و یگانگی رو میفهمیدیم و اینهمه برای همدیگه شاخ و شونه نمیکشیدیم..............

اگه فقط........

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Nazy Kaviani

سوری جان،

Nazy Kaviani


نوح در قلب ماست. نوح ما خود ماست! ما باید خودمان را از بیابان و از دریا نجات بدهیم و به مقصد برسانیم! وگرنه غرق و گم می شویم!


Souri

نازی جان فدات بشم با اون شعر قشنگت

Souri


ولی‌ حالا کو نوح ما؟

تمام دردمون از همین بی‌ ناخداییِ کشتیِ دیگه

مرسی‌، خدا از دهنت بشنوه

 

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Nazy Kaviani

غم مخور

Nazy Kaviani


ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور


Souri

Shirin jon......

by Souri on

We are Iranians and the Iranian nation is known to be hopeful.

Actually being hopeful is one of our best qualities which always helps us better than any arm.

Surely being hopeful is far from being "wishful thinker".

Because as you already know, there's an element of reason and logic with HOPE, while just WISHING means only  DREAMING.

Sincerely;

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


ahang1001

با اجازه صدیقه خانم و سوری خانم

ahang1001


  • چون گذشت سی سال از ظلم و فساد
  • این سیاهی ای صدیقه نی رسد پایان غم بخور

Souri

Ba tashakor

by Souri on

I didn't know the name of the poet.That's why I choose to mention the name of the poster of the poem. Thank you for the info. I will include it in the text right away.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


M. Saadat Noury

نام شاعر

M. Saadat Nouryشعر از صدیقه وسمقی است:
//www.kaleme.com/1389/09/13/klm-39864