دنیا حساب کتاب داره؟ نخواستیم


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
13-Jan-2011
 

//www.youtube.com/watch?v=b3O87xb14vI

دنیا ما رو نخواست ما هم نخواستیم
بیرون بریم...چرا تو دنیا واستیم؟

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
اونجا که ماه می خنده، بی فروغ نیست

اونجاییکه بی منته زمونه

زندگی رو می سازیم عاشقونه

دنیا حساب کتاب داره، نخواستیم
سوال بی جواب داره، نخواستیم

غصه داره، عذاب داره، نخواستیم
این همه پیچ و تاب داره، نخواستیم

دنیا ما رو نخواست ما هم نخواستیم
بیرون بریم...چرا تو دنیا واستیم؟

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
اونجا که ماه می خنده، بی فروغ نیست

اونجاییکه بی منته زمونه

زندگی رو می سازیم عاشقونه

بهت میگن سر به هوا کجایی
از این وری یا اهل اون ورایی
سر به هوا بودن تو دنیا بد نیست
چشمای ما دروغ دیدن بلد نیست

میگن که دنیا رو قفس کشیدی
بهت میگن ترسیدی پس کشیدی
بذار بگن، ما اهل دنیا نیستیم
ما همه پرتیم، ما تو اینجا نیستیم

دنیا ما رو نخواست، ما هم نخواستیم
نخواستیم

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
دروغ نیست

اونجاییکه بی منته زمونه

زندگی رو می سازیم عاشقونه

اونجاییکه بی منته زمونه

زندگی رو می سازیم عاشقونه

ترانه سرا ( مجید افشاری )  آهنگ ساز ( مهرداد نصرتی )Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Souri

شیرین جان

Souri


میروم‌ای نازنین، من میروم

من که پرتم زین همه روی و ریا، من میروم

نیستم از این دیار و راه من بی‌ انتها

دور از این افسانه ها، تردید ها، من میروم .........

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


ahang1001

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست

ahang1001


بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
همونجایی که ظلمش هم دروغ نیست

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
همونجایی که تجاوز ها دروغ نیست

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
همونجایی که زندانها دروغ نیست

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
همونجایی که صیغه کردن هم دروغ نیست

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیست
همونجایی که کشتارش دروغ نیست

من که نمیرم تو چطور..سوری جون؟