شعر «شجریان زرد است»

Souri
by Souri
24-Jan-2011
 


«گم شدی آوازه خوان پیر ما، گم شدی آخر به زیر دست و پا


کرد بیگانه تو را ابزار خویش، خود شدی تا نور حق دیوار خویش


ربنایت چون خودت از یاد رفت، خیل شاگردان، هلا! استاد رفت


رفته‌ای از پیش ماها دور حیف، در سر پیری شدی مغرور حیف


مطرب عهد شبابم بوده‌ای، مزه نان و کبابم بوده‌ای


خوب می‌خواندی صدایت خوب بود، بعد تاج اصفهان مطلوب بود

ی‏زدی چه چه برای شیخ و شاب، با نوای تار و تنبور و رباب


هست ساز اینک ولی آواز نیست، یک در گوشی به سویت باز نیست


تا نپیوندی عزیزم بر زوال، کاشکی بودی مرید اعتدال


مکر آمریکا تو را منفور کرد، زرق و برق غرب چشمت کور کرد


چونکه پیراهن دو تا شد بد شدی، مثل آن مطرب که بد می‌زد شدی

«سایه»ات فرموده بود آوازه‌خوان، که مرید پیردل باش و بمان

لیک ‌ای مطرب دریغا که غرور، کرد از مردم تو را صد سال دور

 

وقت پیری ناز کردی با همه، ناز را آغاز کردی با همه


ناز کم کن سوی ملت باز گرد، کم بگو ازیأس ای استاد زرد»


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Majid

بر دامن کبریاش ننشیند گرد

Majid


 

 

بذارین ببینم چی بهتر وصف این «مِعر» امیر عاملی رو میکنه........

ای مگس عرصهء سیمرغ نه جولانگه تُست.
مه فشاند نور و سگ عوعو کند.
دهان زرد شعر زرد میدهد بیرون.
سگ رو چه به آلوچه خوردن!
خر چه داند قیمت نقل و نبات!
دنیا شده خراب موش میخوره شراب.
از کی تا حالا چُسفیل قاطی آجیل شده؟

نه هرکه آینه سازد سکندری داند
نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

نه هر که کُلَه کج نهاد و طَرْف نشست
زمام پیشه و آئین سروری داند

بعبارت دیگه......

سرنوشت علیرضا افتخاری درس عبرت نشد برای شماها؟

دنبلان آخوند لیسیدن نداره خاک بر سر حقیر!


Anahid Hojjati

I second Souri, this is one ugly poem

by Anahid Hojjati on

What a horrible poem. Shame on the one who wrote it.


Red Wine

...

by Red Wine on

خاک بر سر امیر عاملی خود فروش کند..مرده شور ببردش با این شعر گفتنش ! تا چه حد آدم میتواند همه چیز را به زیر پا گذشته و خود شیرینی‌ کرده و میهن فروشد !؟ این آدم یک نمونه از معدود خیانت کارانیست که به زودی در محکمه عمومی‌ ملت ایران به جرم نوکری و چاپلوسی محاکمه خواهد شد.

 شادان گرامی‌ جواب خوب و محکمی داد.خدا ایشان را برای ما حفظ کند.

سوری خانم جان عزیز،از بلاگ شما سپاسگزاریم،احتیاج بود که این مطلب را بدانیم.

موفق باشید.

زنده باد ایران.

 


Souri

جوابیۀ شادان شهرو بختیاری به امیر عاملی

Souri


گر به کفشت ریگ و در دل درد نیست

گر کـــه قصــدت جنــــگ یا آورد نیست

 

آنکــــه میخوانیـــش تــو استـــــــاد زرد

سبز سبز است , ذره ای او زرد نیست

 

همچــو اربـابـان خــــون آشــــــام تـــو

قاتـــــل و آدمکـــش و نـامــــرد نیـست

 

آنکـه چندین نسل را در جهل و فسق

چـــون شمـا بـازیـچۀ خود کـرد نیست

 

آنکـه او سلـــــطان نشین قلبــهاست

چــون شمـا واپس گرایان طرد نیست

 

بـــــاورم شد چون بـــه تلخی او برفـت

شیـــــخ را خــــوی هنــرپـــرورد نیست

 

وان دم گــــــــرم مـــلالــــت ســـــوز او

چـــون ز دل بر دل  نشیند سرد نیست

 

خـــاطر جمـــع است اگـــر تنهـــا بـرفت

آنکـه تنــها شُد تــوئی او فــــرد نیست

 

خوب میـــدانـــم کــــه میــدانی کــه او

از قمــاش چــون تـــو کولی گرد نیست

 

شادان شهرو بختیاری

 

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Souri

The ugliest poem of the year

by Souri on

I want to name this poem as "the ugliest poem of the year"

This is how our best devoted and integrated artists are treated in Iran by their own hamvatan and ham-kar !

Nang bar har che adam khod froush chap-loos !

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!