موفقیت نویسنده ایرانی در آمریکا

Tapesh
by Tapesh
06-Sep-2011
 

زهره قهرمانی نویسنده موفق ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره انگیزه اش از نوشتن ، انتشارکتاب تازه خود در آمریکا و ویژگیهای آن توضیحاتی داد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Good Interview

by Maryam Hojjat on

Zohreh Ghahramani seems very capable writer.


Jeesh Daram

جراحی

Jeesh Daram


من که شخصا جراحی سرپایی بدون بیهوشی پروستات را ترجیح میدهم به گوش کردن طرز صحبت این آقای شازده مصاحبه گر و مخصوصا طرز تلفظ حرف "ش" شین