ایران میلیاردها یورو در بانکهای اروپا پنهان کرده است


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
29-Jan-2012
 

شریۀ انگلیسی زبان "مالتا ایندیپندنت" به نقل از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی در اتحادیۀ اروپا نوشته است که جمهوری اسلامی ایران میلیاردها یورو در بانک های اروپایی از جمله در بانک های آلمان، اسپانیا، ایتالیا، یونان و به ویژه مالت پنهان کرده است. سخنان مهرداد عمادی واکنش غیرمستقیمی است به ادعای بانک مرکزی ایران که پس از تحریم های اخیر اروپا اظهار داشت که این کشور حتا یک ریال هم در بانک های اروپایی ندارد. مهرداد عمادی در ادامه افزوده است که ایران دست کم بیش از دو میلیارد یورو در بانک های اروپایی دارد و طی سال های اخیر میلیاردها دلار نیز در بانک های کشور کوچک مالت سپرده گذاری و سرمایه گذاری کرده است. همین منبع افزوده است که دو شعبه از بانک های ایرانی در لندن کوشیدند تا به سیستم پرداخت بانک مرکزی مالت به یورو دسترسی پیدا کنند.

 

سایت ویکی لیکس از علاقۀ دولت ایران برای انجام میلیاردها دلار سرمایه گذاری در کشور مالت خبر داده بود. سایت ویکی لیکس همچنین نوشته بود که در فوریه سال ۲۰۰۹ یک مقام ارشد دولت ایران در تماس با سفیر مالت در فرانسه علاقمندی کشورش را برای انجام میلیاردها دلار سرمایه گذاری در کشور مالت ابراز داشته بود. در یکی از اسناد ویکی لیکس در این مورد از جمله آمده بود که سفیر ایران در فرانسه از همتای مالتی خود پرسیده بود که آیا بانک های مالت تحت نظارت آمریکا و انگلستان هستند و آیا ایران می تواند میلیاردها یورو در بانک های مالت سرمایه گذاری کند. در پاسخ به این درخواست سفیر مالت در فرانسه گفته بود که کشورش در هر حال قوانین اتحادیۀ اروپا را در قبال ایران اجرا می کند. در واکنش به این سخن سفیر ایران در پاریس تأکید کرده بود که این موضوع اهمیتی ندارد، زیرا، برای نمونه فرانسه موافقت خود را برای جذب میلیاردها یورو از درآمدهای ایران اعلام کرده است.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Jeesh Daram

خیالتان راحت باشد

Jeesh Daram


تا یک ریال آخرش را همان اروپایی ها بعد از فروپاشی این رژیم ضبط کرده و خواهند خورد، به بهانه حقوق بشر و به عناوین مختلف. رنگ یک ریال آنرا هم نخواهید دید


G. Rahmanian

خيال مزدوران راحت شد

G. Rahmanian


With such (not) well-hidden wealth, IR paid agents can rest assured they will not miss a paycheck anytime soon.


vildemose

Where is Pendar to call

by vildemose on

Where is Pendar to call these mullah Filthy Thieves??

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.