IRAN

People at Work

People at Work

Photo essay: Various professions in Fars, Hormozgan, and Yazd provinces

by msabaye
28-Jun-2012 (3 comments)

>>>

PRISONER

دیوارهای روبرو

این روزها در لندن «دادگاه دهه‌ی خونین» برپا شده

26-Jun-2012 (6 comments)
ما‌ شروع کردیم به حرف زدن با خودمان و گاه‌گاهی با دیوار و کف چوبی سلول‌های در هم فشرده از خون و چرکاب. همان‌طور که در سلول‌های آهنی در هم ریخته شده از رد شلاق و باتوم را به روی‌مان می‌بستند، پتو را روی سرمان گذاشتیم تا خدای نه‌کرده بازجو و نگه‌بان‌ها اشک صورت‌مان را نبینند>>>

CASPIAN

Bahare

Bahare

Photo essay: Miāne Hāle beach

by Sid Sarshar
26-Jun-2012 (9 comments)

>>>

ACTIVIST

Who killed Gelareh?

A crime of passion or something more sinister?

25-Jun-2012 (10 comments)
Gelareh Bagherzadeh, a student and Iranian activist, was found shot dead inside her car steps from her home in Houston this year. Why on earth would someone want to kill her? That question has befuddled family, friends and police for five months, ever since Bagherzadeh, 30, was found in mid-January slumped over the steering wheel of her Nissan Altima steps from her home with a single gunshot wound to the head>>>

WONDER

Salt Cathedral of Zipaquirá

Salt Cathedral of Zipaquirá

Photo essay: Colombia's "Jewel of Modern Architecture"

by Jahanshah Javid
23-Jun-2012 (one comment)

>>>

REPLY

پاسخ به پرویز ثابتی

دفاع از خود و روشن کردن حقیقت

22-Jun-2012 (18 comments)
اخیرا کتابی با عنوان «در دامگه حادثه»، خاطرات آقای پرویز ثابتی – مقام امنیتی معروف در دوران شاه - به صورت مصاحبه آقای عرفان قانعی فرد با صاحب خاطرات از سوی شرکت کتاب در کالیفرنیا منتشر شده است، که در آن مطالب نادرستی درباره من چه از زبان آقای ثابتی و چه از زبان آقای قانعی فرد آمده است>>>

COLOMBIA

Shahrzad in Bogota

Shahrzad in Bogota

Photo essay: Sunday stroll and lunch at an Iranian restaurant

by Jahanshah Javid
18-Jun-2012 (2 comments)

>>>

IMMIGRATION

My Hero Mo

Mohammad Abdollahi is my Hero of the Day!

18-Jun-2012 (one comment)
President Obama has issued an executive order putting a stop on the deportation of young (below 30-years old) undocumented immigrants who have lived here for more than five years and have attended school without criminal records. The fact that the majority of these folks are from south of the US border should not distract us from the reality that many Iranian youth can also benefit from this presidential decree>>>

IDEAS

Mulims by Default

The Costs and Benefits of Belief

18-Jun-2012 (6 comments)
I can claim confidently that out of the official statistic of 98% of so-called Muslims in Iran, a great percentage of them are what I call Muslims by default, an army of pretenders. Since they are born into a Muslim family and raised in Iran, they inherit the family’s religion and thus automatically become Muslim. Had they been born in a Western country to a Christian family, they would have been Christian for sure>>>

JUSTICE

Tribunal of Conscience

Uncovering IRI's Crimes Against Humanity

15-Jun-2012 (2 comments)
Survivors and families of the victims of the 1988 massacre have taken the matter into their own hands. In 2007, they have come together to form the Iran Tribunal, modeled on the Russell Tribunal set up by British philosopher Bertrand Russell and French writer Jean-Paul Sartre in 1966 to examine American intervention in Vietnam, and the subsequent Russell Tribunals on Chile, Iraq and Argentine. Like these tribunals, the Iran Tribunal won't have any legal status, but will act as a tribunal of conscience>>>

IRANIAN AMERICANS

Together Alone

Part of that old “Me” culture is still with “Us”

15-Jun-2012 (2 comments)
For some time, a thought has bothered me. The more I read about the accomplishments – and failures - of Iranian immigrants, the clearer it becomes how we are still each on our own. Culturally, we were raised as an individualist nation. After decades of exposure to teamwork, most of us still do our best works alone. Group function is an acquired skill we have to yet master. No doubt, many will disagree with this, because after all, we can’t even begin to count the number of Iranian-American organizations and nor could one deny their accomplishments>>>

SUCCESS

Who Says You Can't Have it All?

Interview with Alaleh Kamran

15-Jun-2012 (2 comments)
Alaleh Kamran, is an example of having it all and doing it all... successfully. She is a criminal defense attorney, who for the last 20 years has dedicated her practice to the defense of the constitution, humanitarian causes, and fighting for the defenseless through grassroots community efforts. She is a frequent lecturer to high schools, colleges & non-profit organizations on the subject of juvenile crimes and domestic violence>>>

SEPARATION

 خردگرائی در مقابل احساس گرائی

جدائی نادر از سیمین رو در روئی کهنه و نو

15-Jun-2012 (4 comments)
به نظر می رسد که موضوع اصلی در این فیلم، رو در روئی کهنه و نو؛ سنّت و نوگرائی و سرانجام خرد و اندیشه در مقابل احساس باشد. تمام تراژدی از آنجا شروع می شود که نادر کهنه گرائی، سنّت و احساس را بر خرد گرائی و نو اندیشی برتری می دهد و پدرش را بجای همسر و دخترش انتخاب می کند. پدر پیر مبتلا به فراموشی در این فیلم، نمایندۀ سنّت، کهنه گرائی و احساس است>>>

SAUDI

سخن از جانب ما می‌‌گویی!

واکنش به اعدام تعدادی از اتباع ایران در عربستان سعودی

13-Jun-2012 (17 comments)
وقتی آقای مهمانپرست، عربستان سعودی را به دلیل محروم کردن اعدامیان ایرانی از حق گرفتن وکیل و‌ داشتن مترجم تخطئه می‌‌کند آیا نمی‌‌داند که از جانب رژیمی سخن می‌‌گوید که در طول حیات سی و سه ساله خود ده ها هزار نفر را پس از محاکمه در دادگاه‌‌هایی فاقد حد اقل شرایط یک محاکمه عادلانه و از جمله حق انتخاب وکیل اعدام کرده است>>>

IDEAS

از اسلام‌گرائی تا ایران‌ستیزی

پس از انقلاب ۵۷ اسلام سیاسی با تمام توان به جنگ ملیت ایرانی رفت

13-Jun-2012 (11 comments)
چه از نظر تاریخی و چه به لحاظ منطقی، حس هویت ملی، و نه دینی، شرط بنیادی تحقق دموکراسی و حاکمیت باثبات در جهان امروز است. کشمکش اصلی در ایران در واقع رویاروئی اسلام‌گرائی با ملی‌گرائی است. ملی‌گرائی یعنی اینکه همه‌ی ایرانیان برابرند و هیچ مذهب یا قومی هیچ حق ویژه‌ای ندارد>>>

همبستگی

آزادی

ترانه های رهایی برای ایران

12-Jun-2012 (4 comments)
...>>>

FUND

هزینه اتحاد ماهی پنج دلار است

بیایید صندوقی بوجود آوریم

11-Jun-2012 (18 comments)
اگر به این امید باشیم که گروهی کار و زندگی شان را ول کرده و بدون هیچ پشتوانه ای به دنبال اتحاد ایرانیان و بوجود آوردن سازمانی برای چنین تشکلی باشند تنها خود را گول زده ایم. چنین امری بدون پشتوانۀ مالی امکان ناپذیر است. بیایید اول آن پشتوانۀ مالی را بوجود آوریم. بیایید صندوقی بوجود آوریم که نیروی محرکه بوجود آوردن چنین تشکلی شود>>>

TRAVELER

Hola Colombia!

Hola Colombia!

Photo essay: First impressions of Bogota, including Botero Museum

by Jahanshah Javid
10-Jun-2012 (4 comments)

>>>

ARTEMISIA

آرتمیسیا

زنی نقاش در دوران رنسانس

10-Jun-2012 (one comment)
نمایشگاه تابلوهای آرتمیسیا را در موزه مایول از دست ندهید. این نمایشگاه از آثار آرتمیسیا ژانتیلسچی، زنی نقاش در ایتالیای دوران رنسانس است. آرتمیسیا را از لحاظ سنی می توان دختر داوینچی تلقی کرد، لئوناردو فرزندی نداشت اما آرتمیسیا می توانست از لحاظ سنی دختر او باشد. >>>

AMAZON

Native Son

Native Son

Photo essay: Swimming with dolphins and meeting native Indians in Manaus, Barzil

by Jahanshah Javid
08-Jun-2012 (14 comments)

>>>