خودکشی چهارشنبه سوری ٢

Fred
by Fred
11-Mar-2012
 

آیت الله العظمی حاج آقا ناصرمکارم شیرازی گفته:

"بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است انسان عاقل کارهای خوب را انجام می دهد و از خرافات پرهیز می کند.

نظافت، خانه تکانی، دید و بازدید و کمک به نیازمندان و خیلی از کارهای دیگر خوب است، اما آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است مخصوصا با گفتن این جمله که "سرخی تو از من زردی من از تو" این ها خرافات است.... رسم غلط چهارشنبه سوری باید حذف شود"

همین حاج آقای ضد خرافات پارسال هم "فتوا" علیه چهارشنبه سوری داد و همانگونه که در طول سی و سه سال و پیش از آن ١٢٠٠ و خورده ای سال زور بیخود زدن حضرات برای ترک عادت دادن ایرانیان از آداب و رسوم نیاکان خود به جایی نرسید، از قرار "فتوای" حاجی هم مورد عنایت ایرانیان قرار نگرفت.

سئوال:

آیا شاغلین صنف کم زحمت و پُر درآمد حاج آقا ناصر و شرکاء نشنیده اند؛ رطب خورده منع رطب کی کند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

 امروز که مثل

مآمور


 امروز که مثل دیگر یکشنبه ها از خانم والده و آن مامور بازنشسته حال و احوال میگرفتم گفتن امسال بلیط به مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان ناقابل برای توری در یکی از پارکهای ثهران برای مراسم چهارشنبه سوری همرا با آجیل مشگل گشا و صرف شام خریده! هشدار دادم که مواظب گشت ارشاد باشد و زیاد قربان صدقه سید خاتمی و دیگر اطلاح طلبان نرود! گفت برو خدا آن پدرت را زنده نگهه دارد.......(از دوستان قدیم و از ماموران رتبه بالا) خودش این بلیطها را تهیه کرده و آورده دم خانه داده!!
آقای مکارم نظر شخصی خود را گفته!! مراسم ۴شنبه سوری در تهران و دیگر نقاط ایران با تمام سنتهای آن برگزار شده و زردی آن هم ب چهره کاسهای داغتر از آش خواهد ماند!!!

I wear an Omega watch


Demo

مراسم و خرافات

Demo


سم و یا زهر موجود در کلمه مراسم آنرا خطرناک و کُشنده میکند. محمد رضای مُرده با برگزاری مراسم تولد خودش و ولدش در هرسال و با برپایی مراسم بزرگداشت! ٢٥٠٠ سال شاه بازی و مراسم پرشکوه! تاجگذاری بر کله تو خالی خود تیشه به ریشه خود زد. نزد؟ روح ا.. هم بعد از ٨ سال ماجرا جویی در عراق و ریختن دریایی خون از ایرانیان و همسایگانش مراسم خودکشی خود را با خوردن سم بر پا داشت. لب گور بود و بکلی یادش رفت که خودکشی در اسلام حرامی است معظم. کرد و یانکرد؟خرافات هم ترکیبی است از کلمات خر و آفات. خر که اسمش بددررفته و خودش هم خبر از آفاتش ندارد. ولی آفت واقعی در آن بشری است که عنوانهای نمایشی و خلق گول زنی چون آیت ا.. و معظم و غیره با خود حمل میکند و اینوسط خر زبان بسته را ناچیز میشمارد. بهر حال متاسفانه وضع جامعه ما از بیخ خراب است و نه سوری در ٤ شنبه وضع ما را درست میکند و نه پنهان کردن ٤ تا دونه بمب اتمی در پارچین. هاچین و ماچین - جهلت را ورچین!


Maryam Hojjat

What about Sineh Zani & Bleeding head

by Maryam Hojjat on

of course They are GOOD!


پندارنیک

بعدا نگین چرا نگفتین...

پندارنیک


 

 

در خرافی بودن این مراسم شکی نیست، چه ملای قمی بگوید، چه استاد
دانشگاه "کی‌ میره اینهمه راهو"  ........دوستان تازه وارد هم یادشان باشد
که برای انجام این مراسم ملی‌ در اینطرف دنیا به مجوز و بیمه‌ و کلی‌
دستک‌دنبک شهرداری و آتش‌نشانی‌ و اینجور چیزا احتیاج هستش، مبادا
همین‌جوری تشریف ببرن وسط یه پارک و شروع کنن به بریدن شاخه‌های
درختا.......که در اونصورت خدای نکرده مجبور میشین که
بعدا سبزه "سیزده به در"
تون رو
هم توی جوب جلوی دادگاه بندازین....