عیدی کهریزک کاران

Fred
by Fred
17-Mar-2012
 

با اعلام قطع ارائۀ خدمات از سوی انجمن ارتباطات ميان‌بانکی جهانی (سوییفت)، از امروز، شنبه ۲٧ اسفند ۱۳۹۰؛ تحریم های جهان آزاد علیه نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره وارد مرحله اجرایی گزنده میشود.

تا کنون بیشتر داد و قال در مورد تحریم بوده و کمتر تحریم های معنا دار. در سی و چهار سال گذشته مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن داد و ستد گسترده ای با همۀ کشورهای جهان منجمله آمریکا و در مواقعی، از طریق واسطه، حتی با اسرائیل داشته اند.

تصمیم اتحادیه اروپا بر اعمال تحریم که شامل خرید نفت هم میشود گام مثبتی در تضعیف رژیم است و اینکه سیستم بانکی هم مورد تحریم قرار گرفته نشانگر جدیت آنها میباشد.

تضعیف مالی مسلمین حاکم منجر به کاهش توان پرداخت مستمری به مزدوران و کهریزک کاران سرکوبگر ایرانیان میگردد.

اکنون زمان آن رسیده که پیش از آنکه مسلمین جنگ طلب، جنگ دیگری بر ایران و منطقه تحمیل کنند، با قرنطینه ترابری هوایی/دریایی و کمک لجستیکی به ایرانیان، کلیت رژیم سرنگون شود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

عیدی دلالان و باجگیران بین المملی!

Demo


خوشا به سعادتتان که با تحریمات روز افزون رژیم حاکم بر ایران توانسته همچون زمان جنگ ٨ ساله صدام و خمینی هر آشغالی را به چندترین برابر قیمت بصورت نقدی به ملت غیور مسلمان ایران چپانده، خونشان را در شیشه به صلیب! سرخ مسحییان فروخته، قوم یهود را مسرور نموده، فلاکت را در خاورمیانه ترویج بخشیده، به تثبیت هر چه بیشتر حکومت ملایان نالایق در ایران کمک نموده، و به افزایش شیرینی خوابهای طلایی و تحقق ناپذیر بسیاری از ایرانیان بیخیال و بی رگ مقیم خارج از ایران بیافزایند!
تبریک


پندارنیک

......

by پندارنیک on

 

 

 

تمام این‌ها در درجه اول مردم کوچه و بازار را در تنگنا
میگذارد......ایجاد کمبود مواد
دارویی و تسهیلات درمانی برای عوام مردم،
جنایتیست که ظاهراً باعث شوق و شعف دوستان طرفدار اسرائیل شده
است.......این نیز بگذرد...........اما هرگز فراموش نخواهد
شد..............بزرگترین کمک لجستیکی به ملت ایران، عیان شدن دشمنی
بالفطره حاکمان اسرائیل با مردم ایران است..........تنها هدف اسرائیل، حفظ
برتری "طفیلی گونه" خود در منطقه میباشد که روزگار آن به سرعت در حال سپری
شدن است...........یادتان باشد...........