افکار پوسیدۀ فردوسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Mar-2012
 

پیشتر در مطلبی از جمله عرض شده بود:

این روزها که ماهیت ضد ایران و ایرانی نظام پربرکت انکار ناپذیر و بزک چهرۀ کریه انقلاب خوش عاقبت از سوی اسلامیست ها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز متحد آنان غیر ممکن شده؛ حقانیت گفتۀ ساموئل جانسون که "میهن پرستی آخرین پناهگاه یک رذل است" هر روز عینیت پیدا میکند.

---------------------------------------------

این هم شاهد دیگری برای آن مدعا:

"در ۲۰۰ سال اخیر تلاش کرده‌اند ملت ایران را کوچک نگه دارند تا بتوانند خود را بر آن‌ها حاکم کنند.

فردوسی مکتب پیامبر گرامی اسلام را نجات داده و بار حقیقی این مکتب را از دوش نااهلان برداشته و بر دوش ملت ایران گذاشت."

همین شخصی که اکنون فردوسی را اونکاره میکند، دست پرورده و عمله ظلم همانهایی است که نتنها ۲۰۰ سال اخیر، بل، از ١۲٠٠ سال پیش سخت تلاش کرده اند که "ملت ایران را کوچک نگه دارند" و حتی اجازه ندادند آن راد مرد که با سی سال رنج بردن "عجم زنده کردم بدین پارسی" در گورستان مسلمانان بخاک سپرده شود.

زمان سرنگونی منادیان و مجریان افکار پوسیدۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن رسیده، میدانند و برای بقای آن زور بیخود میزنند.

تبریک

پ.ن. اگر ایرانی باشد که " مکتب پیامبر گرامی اسلام را نجات داده" باشد؛ مولانا است، که البته حضرات با او هم عناد دیرینه دارند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

دوست عزیز شناخت شما از مولانا جای کمی‌ بحث دارد

anglophile


 

البته جای بحث دارد چون منظورتان مشخص نیست و تعبیر دوگانه از آن میتوان کرد. همین قدر کفایت کنم که "مکتب" داریم تا "مکتب". 
آنچه که بنده از او میشناسم در جواب به این مکتب است:

//shoghevesaleyar.blogfa.com/post-4.aspx 

 

و جوابش اینست:

//fa.wikisource.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3/%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%AC_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF حال اگر مکتب دیگری مورد نظر شماست، بنده مشتاقم که بدانم.

مآمور

cool down

by مآمور on

 Fersowsi  

u can offend me as many time as u wish, but have some respect for the greatest persian poem the father of farsi language and dont give him names!!!!

I wear an Omega watch


Arash Kamangir

Mammor: You talk utter nonsense

by Arash Kamangir on

Fersowsi hated Islam and scum quoran like noone before him! Why cann't you f... off this site and let us breath!


RostamZ

Don't believe Ahmadinezhad

by RostamZ on

He is upto no good as usual and cannot be trusted. I guarantee you that he has no respect for Iranian scholars and poets or Iran as a whole. He just want to be president one more time.


مآمور

 فردوسی مکتب

مآمور


 فردوسی مکتب پیامبر گرامی اسلام را نجات داده و بار حقیقی این مکتب را از
دوش نااهلان برداشته و بر دوش ملت ایران گذاشت و این ملت نیز الحق به خوبی
از عهده ایفای این مسئولیت برآمد."       

احمدی نژاد در تاجیکستان

I wear an Omega watch


Demo

The Corrupt Logic

by Demo on

Since zionists have problem with GOD's existence at the first place then any of their referrals to religion of any sort is out of order in addressing names like Ferdowsi & Rumi. Rumi for one would be shaking in his grave to be praised either by AN or by this blogger for one. Extremely corrupt reasoning as usual.


Azarbanoo

Great point noticed with monster Islamists in IRAN

by Azarbanoo on

They also talking and supporting NoRouz which Emam tried hard to destroy it.