فمینیسم بی فمینیسم

Fred
by Fred
29-Mar-2012
 

در ٣٤ سال گذشته، از "اقتصاد توحیدی" گرفته تا " مردمسالاری دینی" و دیگر از ایندست لوس بازیهای پر هزینۀ جناح های مختلف نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در شبیه سازی دست آوردهای تمدن بشری همه با شکست مواجه شده.

از جمله زورهای بیخود، تلاش برای جا انداختن "فمینیسم اسلامی" توسط عوامل بخش اکنون شاخ شکسته و تاریخ مصرف گذشتۀ "اصلاح طلب" رژیم در داخل و خارج کشور است.

رئیس فراکسیون ٨ نفره نسوان در مجلس ۲٩۰ رأسی "شورای اسلامی" میگوید:

"چیزی به اسم فمینیسم اسلامی وجود ندارد. این تصور و تفکری بود که در مجلس ششم مطرح شد اما ما پیرو رهبریم و از خودمان هم در حوزه‌ها چیزی اضافه و کم نمی‌کنیم."

در جهان بینی و بنیان فکری که علوم انسانی توطئه غرب و "اقتصاد مال خر است" باید فمینیسم هم تابع همان نوع برداشت باشد .

تبریک

پ.ن. خواندن دیگر نظریات بامزه و غالباً متناقض حاجیه خانوم خالی از لطف نمیباشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

فهمینیست چون فکرینیست

Demo


دین وقتی حوضچه ای شد و شکل نمایشی بخود گرفت و عقل و تفکر در پرستش و اطاعت از خدای یکتا جای خود را به پیروی کورکورانه و کرکرانه از یک بشر فنا پذیر داد میشود پوشالی و بازیچه دست خبرگان نابکار تمام عالم. آن از راحل در گور بود که بجای ارائه راه حل مشکلات ملت حوزه دنبلان پزی راه انداخته و هر چی را که دنبلانش جایز دانست به دنبال کلمه «اسلامی» چسباند و از بی معنا عباراتی چون «جمهوری اسلامی» گرفته تا «خفقان اسلامی» برای نشاندن دنبلان فقیه؟ بر کرسی ولایت (حکومت) خدمت گرفت. و اینهم ثمره امروز آن. نماینده مجلس بجای طرح مشکلات حوزه انتصابی! خود به فمینیست؟ (خیلی قُلنبه و سُلنبه چون صحیونیست!!!) اسلامی میپردازد و از بردگی خود به حوزه رهبری مزه میپراند. غافل از اینکه دارد سوژه بدست نوکران و دلاکان شاه در گور و پسر بیشعورش در اونور مرزها میدهد.