دَک کردن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Apr-2012
 

مردم به جان آمده در منطقۀ دیکتاتور- خیز خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ، یکی بعد از دیگری بپا خاسته و با دیکتاتور خداحافظی میکنند.

فهرست دَک شدگان تا به امروز:

زین العابدین بن علی؛ ٢٤ سال "رئیس جمهور" تونس

معمر محمد أبو منيار القذافی؛ ٤٢ سال "رهبر" لیبی

محمد حسنی السيد مبارك‎؛ ٣٠ سال "رئیس جمهور" مصر

علي عبدالله صالح‎؛ ٣٣ سال "رئیس جمهور" یمن

فعلاً خیزش مردم بحرین با کمک عربستان سرکوب شده

در یکسال گذشته مردم دلیر سوریه در آیین خداحافظی با ٤١ سال دیکتاتوری موروثی آل اسد بیش از ٩٠٠٠ کشته داده اند؛ زمان سقوط بعثی ها مطرح است نه احتمال آن.

تا آنجا که به نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره مربوط میشود؛ ایرانیان سالهاست که با رژیم خداحافظی کرده اند و با آغاز تحریم های کمر شکن جهان آزاد در چند ماه آتی؛ زمان بدرقه حضرات هم خواهد رسید.

زبلها مانند بن علی، جان و مال دزدی را بر میدارند و در میروند و ابلهان مانند قذافی جان بر سرش میگذارند.

زمان خداحافظی با همه دیکتاتورها فرا رسیده؛ آهای ولد حافظ اسد، خدایگان علی آقا، عبدالله... بربندید محملها.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Oon Yaroo

Fred Jaan, Assad and Khamenei must be dislodged

by Oon Yaroo on

dislodged by force just like Sad'dam! That is not that far away.

BTW, where is Pendar Nick?

I hope he is okay!