زنان نافرمان تهران

Fred
by Fred
02-Apr-2012
 

از بدو سر کار آمدن، حجاب اجباری رکن رکین نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بوده.

در میز گردی در تهران؛ مجید ابهری "رفتار شناس" گفته:

" ٣٢ سال است که ٢۶ نهاد با صرف هزینه های سنگین در زمینه حجاب و عفاف کار می کنند ... در حال حاضر ٣٧ درصد زنان تهرانی حدود پوشش را رعایت می‌کنند و ٤١ درصد از مردان. علت آن این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم یک رفتار اجتماعی را برای آنها معنی کنیم. "

به عبارت دیگر؛ نسل سوم و چهارم پس از انقلاب خوش عاقبت که چیزی جز حجاب اجباری ندیده هم زیر بار زور نمیروند.

ایرانی ذاتاً آزاده است؛ انقلاب کرد تا آزادی بیشتر داشته باشد نه اینکه اسیر بربریت مسلمین حاکم و تئوریهای من درآوردی شارلاتان علی شریعتی شود.

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت رژیم است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Yes, Removal of Barbaric IRR

by Azarbanoo on

Is a MUST.