شُل کن، سفت کُن سکسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Apr-2012
 

در پی انقلاب خوش عاقبت؛ جمعیت ایران اندکی بیش از دوبرابر شده.

علی رغم افزایش نجومی درآمد از فروش نفت خام، بدلیل بی کفایتی و دست کجی کارگزاران نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، از جمله عواقب این رشد جمعیت، بیکاری مزمن، کمبود شدید مسکن و خیل معضلات مختلف اجتماعی بوده است.

چندی پیش خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفت:

"من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد."

این هم اطاعت کورکورانۀ حاجیه مرضیه خانوم دستجردی که ماشاءالله پزشک و وزیر بهداشت هم تشریف دارند:

" زماني سيستم بهداشتی كشور اين توصيه را داشت كه دو فرزند كافي است؛ اما اکنون با توجه به نرخ رشد اقتصادی كشور، مسايلی كه آينده جمعيتی كشور را تهديد مي‌كند و همچنين با توجه به اين كه برخی از استان‌ها از نرخ رشد جمعیتی پايينی برخوردارند، توصيه‌ ما افزايش توالد و تناسل به ويژه در استان‌های با نرخ پايين رشد است."

به عبارت دیگر؛ زاد و ولد و شل کن سفت کن سکسی و مهندسی اجتماعی بنا بر اوامر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر.

بیله دیگ، بیله چغندر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

overwhelming the Zionists

by مآمور on

u kill one, 2 more come

u kill 2, 3 more coming

u kill 3, 4 more coming

and so on, the story will eventually end

zionists leave ME.

I wear an Omega watch


Demo

ابتذال متعفن سواد کوهیان!

Demo


از ته ماندگان و پاچه لیسان خانواده فاسق سوادکوهی (منتسب به پهلوی!) چه نتظار بیش از این که عشق و مهر و ازدواج یک زوج و تشکیل خانواده آن دو را «شل کُن و سفت کُن سکسی» مینامند! حیف آن تیپایی که برای بیرون کردنشان از کشور به ماتحتشان خورد. واقعأ که حیف!


jmyt17

Oomat

by jmyt17 on

Thanks Fred for sharing,

He is talking about his personal problem.