تُرکتازی تُرکان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Apr-2012
 

از بدو روی کار آمدن اسلامیستها در ترکیه، قند تو دل نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، لابیگران و مشاطه گران آن آب میشد.

با اینکه ترکیه به وضوح و بدرستی بدنبال منافع ملی خود است، که در بسیاری مواقع با منافع ملی ایران در تضاد میباشد، ولیکن حضرات در تهران همه چیز منجمله آن تریلی حاوی هجده و نیم میلیارد دلار را که آنکارا بالا کشید زیر سبیلی رد میکردند.

این حاتم بخشی تا روزی ادامه داشت که ترکیه علنا شمشیر* را برای بعثی های سوری کُش که تنها متحد حضرات هستند از رو بست.

چند روز پیش نخست وزیر ترکیه در سر راه بازگشت از کنفرانسی در کرۀ جنوبی و دیدار با اوباما، به ایران رفت و با خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفتگو کرد.

از قرار اردوغان حامل پیغام رئیس جمهور آمریکا بوده، پس از بازگشت او به ترکیه، روابط ولرم شده طرفین به سرعت سرد شده است.

عنقریب علی میماند و حوضش.

تبریک

* ابن ترک تازی تا کجا جواب میدهد؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

Savalan

by Fred on

محض اطلاع شما که آنچنان غرق نژاد پرستی هستید که نمیدانید این فرمایشتان: " آقایان نژاد برتر و اصیل خون تمیز آریایی پارس" عین نژاد پرستی میباشد؛ واژه "ترکتازی" به نژاد کاری ندارد. 

اگرچه بنا بر تجربه؛ دوستان جدایی طلب و اهل "آذربایجان شمالی و جنوبی" و دیگر از ایندست لوس بازیها  با تاریخ میانه خوبی ندارند؛  ولیکن، واژه "ترکتازی" و "خوان یغما" و دیگر از ایندست اشاره به وقایع تاریخی دارند،  به حکیم فردوسی، مولانا، عطار، نظامی گنجوی ... رجوع کنید؛ اگر وقت کردید به تاریخ مدون رجوع کنید شاید متوجه شوید.

آقا جان؛ دوران نژاد و نژاد پرستی خیلی وقت است که گذشته، اکنون صحبت از انسان است و حقوق بشر، زیاد به حرفهای فاخته خانوم و چهرگانی و اینها گوش ندهید که جز سر درد حاصلی نخواهد داشت.


Savalan

حرف های نژاد پرستانه

Savalan


ترکتاری ترکانه حالا چی میشه آقایان نژاد برتر و اصیل خون تمیز آریایی پارس! میشه توضیح بدید؟


مآمور

sorry, i just woke up

by مآمور on

what,whatttt!!!!! is he gone??? 

somebody should have waken me up. ohhhh comeee onnnn!!!

I wear an Omega watch


Demo

علی تُرکه و حوضش

Demo


و انگاریکه عظمت پوشالی از خاطر علی تُرکه برده است که عنقریب عمر حوضش بسر آمده و لخت و عریان در بستری سرد و تاریک خواهد خفت! مکانی که که دیگر معظم بودن به ریالی نیارزد و ریش و پشم و مُهر روی پیشانی خریداری نخواهد داشت. فقط یک «فیس بوک» در کنارش خواهد بود که با یک کلیک اعمالش را بیادش خواهد آورد! چه از زمانیکه که قطره ای از آب منی بود در بطن مادر و چه از زمانیکه که دستور قتلهای زنجیره ای صادر مینمود و چه از زمانیکه به مداحی بی معنی مداحان حوضش تبسم میکرد و چه و چه و چه!
و تو پنداری که بیداری