۶۰ ایرانی نمونه

Fred
by Fred
06-Apr-2012
 

فردا و پس فردا، هفتم و هشتم آوریل، گروهی از فعالین سیاسی ایرانی، از قرار نزدیک به ٦٠ نفر، از طیف های مختلف عقیدتی، در منطقه "جرمن تاون" در حومه پایتخت آمریکا در گردهمایی برای تبادل نظر در مورد گذار به دموکراسی دور هم جمع میشوند.

این نشست در پی دیدارها در لندن، پاریس و استکهلم که این آخری به میزبانی بنیاد زنده یاد اولاف پالمه بود میباشد.

شرکت کنندگان به عنوان نماینده سازمانهائی که به آنان وابسته هستند در این نشست شرکت نمیکنند.

اینکه کمونیست، سلطنت طلب، سوسیالیست، اسلامیست و ... با متانت در کنار یکدیگر مینشینند و برای نجات ایران و ایرانی کدورتها را کنار میگذارند بهترین نشانه از بلوغ فکری آنان میباشد و اینکه تا ریشه در آب است امید ثمری هست.

درود بر این ایرانیان نمونه، درود!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

 من بودم حاجی

مآمور


 من بودم حاجی نصرت رضا پانصد علی فرصت!! آره و اینا خیلی بودیم!! مسلمون آقا هم بود....!!

www.youtube.com/watch?v=mUchX-JGIp8&feature=relate...

I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

احسنت آقای فرد، احسنت!

Roozbeh_Gilani


با حرف شما کاملا موافقم. رژیم فاسد، منفور و آدمکش اسلامیون از هیچ چیزی به اندازه اتحاد ملت ایران در محور مبارزه برای آزادی  وطن از دست اهریمنان پلید ولایت فقیه و دست اوردگی دموکراسی‌ هراس ندارند.

در ضمن با هر دو کامنت شازده گرامی‌ هم شدیدا موافقم :)


G. Rahmanian

I agree with Shazde!

by G. Rahmanian on

Although self-criticism is always welcome, this is neither the time nor the place for the opposition forces to settle their old accounts.

As for the not very clever comment below, I have this to say:

Social changes basically take two distinct forms, evolutionary and revolutionay.

Opposition to the Islamists murderers' rule in Tehran started even before they were able to consolidate their control. It evolved to the point of explosive protests in June of 2009 and the peaceful boycott of the recent parliamentary elections. So the greatest majority of the 70 million Iranians are ready for change.

Unfortunately for Iranians, there was no united front or a coherent leadership to take these protests to the next stage, that is the revolutionary stage.

To the chagrin of west-residing Mullah-lovers, there seems to be a chance for the opposition to get its act together and form a united front that will bring an end to the rule of the criminal Islamist regime.

Amen!


پندارنیک

You do the math..........

by پندارنیک on

It took thirty some odd years for sixty of us (yous, or them); calculate how long it would take for the whole nation of 70m?


Shazde Asdola Mirza

Dear Rostam and Harpi

by Shazde Asdola Mirza on

Many of us would be more supportive of Mr. Fred, if he turns out to be more inclusive and understanding of the various sides of opposition to IRI.


Demo

Shoot the Beasts!

by Demo on

مشکل آنجا خواهد بود که اگر آنان سعی کنند همانند وحوش در درون ایران باورهای خودشان را به دیگران تحمیل کنند.

One of the IC's known beast is seeing all all Iranians living inside the country like of its own & alike here on IC

!Wish IC had a 'shooting gallery' to practice shooting beasts


RostamZ

Fred Aziz,

by RostamZ on

Too bad that I am not a believer in god or anthing remotely close to that otherwise I would have prayed that something good comes out of this gathering. As you said, the first step to democracy is to tolerate others. Even if others happen to be the Islamist(I never thought I would ever say this about Islamists).


RostamZ

Shazdeh

by RostamZ on

You are the best. I just hang aorund here to see yor comments or your postings once in awhile. I wish you were my high school buddy. 


Harpi-Eagle

Afarin Shazdeh ...

by Harpi-Eagle on

Dorood bar tow.  These IRI Stooge Khaen A-Holes don't comprehend any other language.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


Shazde Asdola Mirza

Demo IRI

by Shazde Asdola Mirza on

Beshin Saresh ta Haal Koni.


Do Not Shoot Me

Islamists should be kept away in mental hospitals.

by Do Not Shoot Me on

Islamists should be kept away in mental hospitals but I see your points.

Thank you 


Fred

Do Not Shoot Me

by Fred on

اسلامیست ها و هواداران شارلاتان علی شریعتی همان اندازه حق دارند در باره آینده ایران و ایرانی اظهار نظر کنند که باورمندان به دیگر ایدئولوژی ها و روش های کشورداری دارند.

مشکل آنجا خواهد بود که اگر آنان سعی کنند همانند وحوش در درون ایران باورهای خودشان را به دیگران تحمیل کنند.

 

 


Do Not Shoot Me

Islamists are there too?

by Do Not Shoot Me on

Islamists are there too?  What's that supposed to mean? Why are they allowed to join?