ممنوعیت "همسفرگی" بهائیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Apr-2012
 

هرانا؛ خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران:
"طبق گزارشهای رسیده در تاریخ ۹۱/۱/۱۹ چند تن از زندانیان بهایی شیراز بنامهای کاوس صمیمی، کامبیز حبیبی، مژگان عمادی و فرشید یزدانی را به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اطلاعات برگرداندند و تا کنون خبری از ایشان در دست نیست.

در بند عمومی زندان به زندانیان بهایی گفته شده حق هیچ گونه صحبت، ارتباط و همسفرگی با زندانیان دیگر را ندارند و در صورت اجرا نکردن این دستور با برخورد مسئولین زندان روبرو می‌شوند."

به عبارت دیگر؛ در مسقط الرأس دین ایرانی بهایی به بند کشیدن ایرانیان پاک نهاد به جرم باورمندی به آن آیین  که در کارنامه اعمال جز منفعت و نیک نامی برای ایرانی و ایرانی در جهان نداشته کافی نمیباشد و باید هر "گونه صحبت، ارتباط و همسفرگی" آنان با دیگر هموطنان اسیر را ممنوع کرد.

تنها راه رهایی از ٣۴ سال ایران و ایرانی ستیزی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت آنان است و لاغیر. 
  
تبریک

پ.ن. به اینجا  و اینجا هم سرکی بکشید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

افتخاری بالا تر از همسفره شدن با این هموطنان بهائی در بند نیست.

Roozbeh_Gilani


و شرمی بالا تر از مزدوری برای این رژیم فاسد، منفور و آدمکش اسلامی نیست


Demo

Viva 'Root Beer!'

by Demo on

Drinking a glass of 'root beer' in the morning & specially before writing blogs/comments makes one to go deep into the 'roots' of the discussed issues. But drinking a galss of 'wine' on the other hand turns one into a twice a day 'whiner' like we know who!


RostamZ

Demo

by RostamZ on

What is eating you up this morning? Your comment does not bring one iota of any value to this conversation.


Demo

یادی از عمو شمو!

Demo


خدا رحمت کند عمو شمو را که روزی ٢ بار ذکر خیر میکرد که «خدا را شکر که شیعه نشدم که بجای رو به خدا آوردن به حسین و حسین رو آورم و شب و روز در انتظار ظهور بشری از عالم غیب! نباشم و صدها بار شکر بیشتر که بهایی نشدم که بهایی کلان از جان و مال خود از اعتقاد به اینکه که ظهور و غروب آن بشر را در گذشته اتفاق افتاده به شعییان هنوز منتظر بپردازم!» خدا میداند عمو شمو اگر الان زنده بود در مورد ولایت فُسیل و یا در مورد ممنوعیت "همسفرگی" بهائیان چی میگفت! این را دیگر فقط خدای ابراهیم و موسی و مسیح عیسی و محمد میداند که هیچکدامشان نه شیعه بودند و نه سنی و نه بهایی. یکتا پرست بودند و بس. روحت شاد عمو شمو!