تُرکان دغلباز


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Apr-2012
 

قرار است فردا نمایندگان جهان آزاد بعلاوه چین و روسیه در نشست استانبول که رئیس جمهور آمریکا آنرا "آخرین فرصت" توصیف کرده با نماینده نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بر سر بحران هسته ای مذاکره کنند.

مذاکرات متعدد پیشین طرفین به جایی نرسیده و هفته پیش رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، پس از بازگشت از مشهد و دیدار با خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که حضرات "در پی وقت کشی " هستند و  "صداقت ندارند".

البته دوبینی هایی که خبرگزاری سپاه پاسداران در باره ترکیه ، کشور میزبان مذاکره و سران آن منتشر کرده، به میزان احتمال پیروزی نشست و خروج از بحران هسته ای خواهد افزود:

در سوریه ترک در پی تاز شده ست

چون توطئه‌ای جدید آغاز شده ست

فاش است به تقلید ملک عبدالله

داوود و گل و رجب دغلباز شده ست

در بیشه چو ابراز به طنازی کرد

ترکیه سگ مراد را تازی کرد

سوریه عراق نیست حتم است سقط

با این دم شیر خر اگر بازی کرد

تبریک

پ.ن. بُل گرفتن و مصادره به مطلوب رسانه عربستان (سعودی)  را هم عشق است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

درس اخلاقی = صفر!

Demo


این بلبل شاعر که اینقدر راحت به ترک توهین میکند و خر حسابش میکند مثل اینکه فراموش کرده که نه تنها جمعیت کثیری از مردم کشور خودش ترکنند بلکه رهبرش هم خود ترک است و هم معظم! ولی خر هم با اینکه قادر به حمل باری عظیم است خوب میداند که صفت معظم فقط و فقط شایسته خالق اوست و نه برازنده هیچیک از مخلوقاتش! جل الخالق!


مآمور

کاسه صهیونیستی داغتر از آش ترکی

مآمور


این دغل دوستان که می بینی
مگسان گرد شیرینی

I wear an Omega watch