واویلا

Fred
by Fred
15-Apr-2012
 

حاج آقا کامران خان دانشجو که وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است گفته:

"دشمنان ایران اسلامی از راه ترویج و تبلیغ علوم انسانی مادی، افکار و عقاید خود را القاء می کنند.

علوم انسانی غربی ابتدا پایه های اعتقادی را سست می كند و سپس اخلاق را از بین می برد و بعد از این مرحله، ناهنجاری را جایگزین هنجار ها می كند.

اگر می توان پنج درصد علوم انسانی را تغییر اسلامی داد باید هرچه زودتر این كار صورت پذیرد."

به عبارت دیگر؛ علوم انسانی غربی دانشجویان را هرهری مذهب میکنه، وقتی دین شل بشه اخلاق هم از بین میره و دیگه واویلا، میشه یک چیزی خلاف ایرون این روزها.

دل قوی دارید که نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در پی "تغییر اسلامی" دادن علوم انسانی با آهنگ ۵ % میباشند و پیش از وقوع فاجعه به غنی سازی ٩۰ % آن و دیگر چیزها دست یافته و خطر سقوط بکلی برطرف خواهد گشت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Republican جمهوریخواه

This is my question.......

by Republican جمهوریخواه on

.......Is "Humanities" scientific?


Demo

والیلا و وامجنون!

Demo


و وای از آن لیلایی که در اُونور دنیا عبارات کاملأ بی معنای «ایران
اسلامی!» و «علوم انسانی مادی!» و «تغییر اسلامی؟؟؟» را نشخوار میکند و وای بزرگتر برای مجنون او در اینور دنیا که آه جگرسوزی از «هرهری مذهب!» و «شلی دین» و «خلاف ایرون؟؟؟» سر داده و طبق معمول سنواتی موضوعات بی ربط غنی سازی و «دیگر چیزها؟؟؟» و «خطر سقوط» را هم در ذکر «مصیبت فراق از معشوق» بزور وارد میکند! حقأ که واویلا از این تزویر ایرانی!