درخواست کمک برای ترجمه

Fred
by Fred
20-Apr-2012
 

در راسته اِعمال تحریم، اتحادیه اروپا مقرر کرده از یازدهم تیرماه سال جاری تجارت نفت با نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره خاتمه خواهد یافت.

وزیر نفت، سردار پاسدار رستم قاسمی روز پنجشنبه، ۳۱ فروردین‌ ماه گفته:

"اگر اروپایی‌ها تحریم نفت ایران را لغو نکنند که امیدواریم در بغداد چنین کنند، حتما صادرات نفت به اروپا را قطع خواهیم کرد".

به عبارت دیگر؛ حاج آقا سردار پاسدار رستم خان تهدید میکند که اگر کشورهای اروپایی تحریم خرید نفت را لغو نکنند، به آنها نفت نفروشد.

از کلیه نازنینان، لابیگران و مشاطه کاران رژیم استمداد میشود در ترجمه به فارسی سلیس این حرف حاج آقا وزیر نفت همت مضاعف فرمایند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

.

by Roozbeh_Gilani on


Demo

«امامت» پیشکش خودت

Demo


آن امامت اگر احساس میداشت که نمیتوانست لت و پار شدن پیر و جوان دو کشور همسایه را برای ٨ سال تماشا کند و بعد هم بر خلاف دستور خالقش با نوشیدن جام زهرخودکشی کند! علاوه بر معنای پیشوا و رهبر کلمه «امام» معنی دفترچه اعمال انسان راهم میدهد. پس وای به حال یک نوکر انگلیسی و امامش!


anglophile

اون که "هچ" دمو جون

anglophile


ما هنوز توی ترجمه  امامت که وقتی‌ ازش پرسیدند: شما بعد از سیزده سال که دارین به ایران بر میگردین چه احساسی‌ دارین گفت: "هچ"، موندیم!


Demo

ترجمه به نوبت

Demo


برای ترجمه حرفهای این نفت فروش سابق محله نازی آباد تهران باید حالا حالاها در صف نوبت ماند چونکه چیره دسترین مترجمین جهان سالیان دراز است که در ترجمه جمله ثقیل و زرین!! محمد رضا سوادکوهی ملقب به علا حضرت شاهنشاه آریامهر!!! که هنگام تاجگذاری بر کله تهی از مغز و شعور خود فرموده بودند «ای کوروش، آسوده بخواب که ما بیداریم » گیر کرده و در جا میزنند!!!


jmyt17

درخواست کمک برای ترجمه

jmyt17


 

For these butt head people, I think Arabic Translation is a best.

They do not know why they are NAFAS Mikeshan.

Thanks Fred for posting.,